Informatiebijeenkomst Jeugdzorg

De gemeenten in de regio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond organiseren een informatiebijeenkomst voor vrijgevestigde jeugd-ggz en dyslexie-aanbieders en groepspraktijken die zorg bieden in de regio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 september om 16.00 uur in de Raadzaal van de gemeente Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, in Heemskerk. Belanghebbenden zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De gemeenten in de regio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond werken daartoe samen op een aantal onderwerpen. Eén van die onderwerpen is het sluiten van zorgcontracten voor 2015 met vrijgevestigde aanbieders en groepspraktijken, die jeugd-ggz en/of dyslexiezorg bieden. Alle betrokkenen hebben baat bij een geïnformeerde en betrokken sector. Daarom organiseren de 3 regio’s op 26 september een informatiebijeenkomst over de aankomende veranderingen in de jeugdhulp. Er wordt informatie gegeven over de procedure die de 3 regio’s hanteren voor de contractering van vrijgevestigde zorgaanbieders en wie daar onder welke voorwaarden voor in aanmerking komt. Daarnaast is er gelegenheid elkaar en de gemeentelijke vertegenwoordigers te ontmoeten en vragen te stellen.

Aanmelden

Vrijgevestigde aanbieders die momenteel jeugd-ggz of dyslexiezorg bieden aan jongeren onder de 18 jaar in één of meer van de samenwerkende gemeenten kunnen zich tot dinsdag 23 september opgeven via www.heemskerk.nl/informatiebijeenkomst. Vrijgevestigde aanbieders die verhinderd zijn op 26 september en toch informatie willen ontvangen over de contractering, kunnen dit via bovenstaande link kenbaar maken.

https://www.facebook.com/video.php?v=10152491518469888&set=vb.645344887&type=2&theater