Gemeenten en aanbieders slaan handen ineen voor zorg in regio

Op maandag 29 september aanstaande ondertekenen 30 aanbieders van zorg en ondersteuning contracten met de regiogemeenten IJmond en Zuid-Kennemerland. Hiermee worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over het aanbod van maatwerkvoorzieningen in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Zo blijft goede zorg en ondersteuning voor hulpbehoevenden in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland ook na 1 januari 2015 beschikbaar.

Met ingang van 1 januari aanstaande zijn gemeenten in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, naast huishoudelijke ondersteuning, ook verantwoordelijk voor het aanbod van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf aan kwetsbare burgers. Deze taken waren tot en met 2014 in handen van de Rijksoverheid.

v4dgh3eba0k0d3hp0r98osqal
Gemeenten slaan handen in één

Wethouder Jack van der Hoek, Wmo-gemeente Haarlem: “Om er voor te zorgen dat deze ondersteuning bij de overkomst naar de gemeenten vanaf 1 januari beschikbaar blijft, hebben de gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland afspraken gemaakt met 30 zorgaanbieders. Hiermee houden hulpbehoevenden met een indicatie ook vanaf 1 januari 2015 goede ondersteuning. Met het ondertekenen van de contracten worden de afspraken op maandagavond 29 september aanstaande formeel bevestigd.”

Wil je voortaan alle actualiteiten en politieberichten vanuit de IJmond op je tijdlijn?
Klik hier en voeg onze facebookpagina toe aan je profiel.

Cookieinstellingen