Onderzoek naar gezondheid van kinderen

Foto:

BEVERWIJK – Binnenkort benaderen GGD en JGZ Kennemerland ouders van jonge kinderen om mee te doen met de Kindermonitor. Vanuit het bevolkingsregister is een willekeurige selectie gemaakt van alle 3 tot 12 jarige kinderen in Kennemerland. Ouders worden gevraagd om vertrouwelijk via internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen van de gezondheid van de kinderen in de regio is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee doen. 

De vragenlijst

Naast vragen over gezondheid en leefstijl, bevat de vragenlijst ook vragen over de opvoedingsstijl van ouders en de hoeveelheid steun die ze bij de opvoeding ontvangen. Saskia Mérelle, projectleider van het onderzoek bij GGD Kennemerland: “Ouders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van overgewicht bij kinderen. Door middel van dit onderzoek kunnen we kijken of bepaalde opvoedingsstijlen gezonde eetgewoonten stimuleren. Daarnaast is het belangrijk om te weten in hoeverre ouders genoeg steun ervaren bij de opvoeding.”

De resultaten van het onderzoek worden door uw gemeente gebruikt bij het opstellen van haar gezondheidsbeleid. Het kan bijvoorbeeld nodig blijken om extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of wijk. Daarnaast kunnen scholen en Centra voor Jeugd en Gezin de informatie gebruiken om hun activiteiten beter af te stemmen op de behoeften van de kinderen en hun ouders. De resultaten van het onderzoek zijn in 2015 bekend.

Heeft u een uitnodiging gehad?

Ga naar www.startvragenlijst.nl/ggd en vul daar uw persoonlijke inlogcode in. Uw inlogcode vindt u op de kaart of brief die u per post heeft ontvangen. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de space scooters, waveboards of familie-uitjes naar Artis. 

Meer informatie vindt u op de website van GGD Kennemerland.