Verlichting uit bij Tata Steel in IJmuiden

Foto:

Bij Tata Steel in IJmuiden wordt de verlichting in de nacht van 25 oktober zo veel mogelijk uitgeschakeld. Waar dat voor de veiligheid noodzakelijk is, blijft de verlichting vanzelfsprekend aan. “Wij steunen de campagne Nacht van de Nacht van harte. Het is een mooi initiatief, dat navolging verdient”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. “Met onze deelname willen we het belang onderstrepen van maatregelen om lichtuitstoot te minimaliseren. Bij Tata Steel in IJmuiden geven we daar concreet invulling aan. En dat levert fraaie resultaten op. Zo wordt de straatverlichting op het noordelijk deel van ons terrein nog deze maand schakelbaar gemaakt. Dat levert een winst op van 60% minder verlichting, zonder dat dit ten koste van de veiligheid gaat. Het verlagen van het energieverbruik en de verlichting bij Tata Steel is overigens niet alleen goed voor het milieu, maar betekent ook een lagere energierekening voor ons staalbedrijf”, aldus Van den Berg.

Structureel minder verlichting

Als onderdeel van het duurzaamheidbeleid van Tata Steel wordt structureel gewerkt aan het reduceren van het energieverbruik, inclusief de nachtelijke verlichting. Alle installaties en de infrastructurele voorzieningen op het terrein worden door een speciaal team doorgelicht op de mogelijkheid om energiegebruik en verlichting te verminderen. Recentelijk is bij een transportband voor het vervoer van erts de verlichting schakelbaar gemaakt, zodat er alleen nog licht brandt als er medewerkers aanwezig zijn. De proef met het uitschakelen van de straatverlichting op het noordelijk deel van het terrein tijdens de vorige editie van de Nacht van de Nacht heeft ertoe geleid dat  deze maand de staatverlichting ter plekke schakelbaar wordt gemaakt. Vervolgens zal dit ook op andere delen van het terrein van Tata Steel in IJmuiden worden ingevoerd. Tussen 23.00 en 5.00 uur wordt de straatverlichting dan met 60% verminderd, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft. Bij Kooksgasfabriek 2 vindt momenteel een proef plaats met LED-buitenverlichting. Deze lampen stralen minder licht uit naar de omgeving. Bij vervanging of aanpassing van verlichting op het terrein van Tata Steel wordt gekozen voor energiezuinige verlichting.