Gemeente: ‘Extraatje voor minima’

BEVERWIJK – Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar extra geld. Een echtpaar krijgt eenmalig € 100,–, een alleenstaande ouder € 90,– en een alleenstaande € 70,–. Deze regeling is bedoeld als koopkrachttegemoetkoming voor minima.

Inwoners die in de maand september 2014 recht hebben op een bijstandsuitkering, IOAW- , of IOAZ-uitkering, langdurigheidstoeslag, deelname aan maatschappelijke activiteiten of categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en ouderen hoeven niks te doen. De gemeente Beverwijk stort het extraatje uiterlijk in de maand december automatisch op de rekening van deze personen.

Inwoners die in de maand september 2014 een ander laag inkomen uit werk, WW, WAO of een andere uitkering van maximaal 110% van het sociaal minimum hebben, vragen wij eerst de test te doen op www.laaginkomen.nl. Zo ziet men gelijk of er recht is op extra geld. Is er recht? Vraag dan de tegemoetkoming aan bij de gemeente. Dit aanvragen kan via het opsturen of inleveren van het aanvraagformulier, vanaf 20 oktober te vinden op de website van de gemeente Beverwijk via: Beverwijk.nl -> Beleid -> Minimabeleid. Een aanvraag kan men tot 31 december 2014 indienen bij de gemeente.

Personen die per 1 september 2014 een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) ontvangen, krijgen dit extraatje via de Sociale Verzekeringsbank.

Gedetineerden, personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering) en personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven hebben geen recht op de tegemoetkoming.

Voor meer informatie kunt u vanaf 20 oktober terecht op www.beverwijk.nl of bel met het Klant Contact Centrum: 0251-256 256.