Denk mee over het spektakelstuk Assumburg

Foto:

HEEMSKERK – Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg ontwikkelt een plan voor een spraakmakende theatermanifestatie in het slot, de kasteeltuin en het nieuw te bouwen bezoekerscentrum. Spektakel Assumburg wordt een theatervoorstelling die bezoekers ondergaan en beleven. De stichting zoekt mensen die willen meedenken over mogelijke samenwerkingsverbanden met (vrijwilligers)organisaties in en om Heemskerk. Het doel is om aan de hand van de input vanuit de lokale gemeenschap het plan van aanpak uit te werken en om vervolgens vrijwilligers, amateurspelers en professionals aan te trekken.

‘’We willen een sociaal-artistiek proces op gang brengen, dat leidt tot een jaarlijkse voorstelling in de kasteeltuin in het laatste weekend van mei; te beginnen met een theatermanifestatie in mei 2016.’’ Aldus Piet Joustra, voorzitter van de stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg. Jong en oud doorloopt samen een artistiek traject en maakt aan de hand van een thema een eigen sage rondom kasteeltuin Heemskerk. ‘’we bieden professionele regie aan amateurgezelschappen en combinaties van amateurs en professionals, zodat ze een kwalitatief goede podiumpresentatie realiseren en het acteertalent van de deelnemers verbetert.’’ Een professionele scriptschrijver vervlecht de verzonnen sagen in elkaar tot vier á zes hoofdacts, aangevuld met kleine culturele activiteiten. Uiteindelijk is er één verhaal dat zich op en rond het slot en in de kasteeltuin afspeelt.

Artistieke uitgangspunten

De jaarlijkse thema’s zullen actueel en maatschappelijk relevant zijn. Zo is het thema voor 2016 de verdeling van de welvaart. Bestuurslid Jan Broekkamp licht deze keuze toe: ‘’mensen willen van nature meer bezitten dan nodig is, desnoods ten koste van anderen. Als stichtingsbestuur vinden wij het belangrijk om dit onderwerp uit te werken in de nog te bedenken hedendaagse sagen.’’ Het slot heeft sinds zijn bestaan in de dertiende eeuw en de verbouwing in 1546 een rijke geschiedenis en beschikt over een enorm geheugen met daarin vele opgeslagen herinneringen, ook ten aanzien van dit onderwerp. ‘’Het publiek wandelt van act naar act en maakt op die manier kennis met de unieke plek. Het is locatietheater met prachtige speelplekken op de toren van het kasteel, in de slotgracht en de vijver, de zijvelden en boomgaarden van de kasteeltuin en in het amfitheater, waar het kasteel als decor dient voor het publiek.

Maatschappelijk theater met een knipoog

De theatermanifestatie brengt deelnemers en bezoekers op een laagdrempelige manier in aanraking met kunst, cultuur, geschiedenis, cultureel erfgoed, natuur en sport. ‘’We gaan uit van een groeimodel qua bezoek met een in opzet bescheiden start en groeipotentie in latere jaren.’’ Er zijn talloze aanknopingspunten die tot de verbeelding spreken. Zoals de geschiedenis van de rijke kooplieden uit Amsterdam die slavenhandel dreven. Voorbeelden van mogelijke scènes: hongerige mensen die de groentetuin belagen, bootjes die de tuin proberen te bereiken, een spookgang als het publiek van act naar act loopt, een scène bij de schandpaal. De scenarioschrijver zal de boodschap als licht verteerbare kost formuleren, met humor als belangrijkste element.

Samenwerking met lokale partners

Theatermanifestatie Spektakel Assumburg sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de nieuwe gemeentelijke Cultuurnota Heemskerk. Kernwoorden: dichterbij mensen, efficiënter, verbinden, multidisciplinair. Door nadrukkelijk naar ongebruikelijke samenwerkingsverbanden te zoeken zoekt de stichting worteling in de lokale gemeenschap. Als actieve vrijwilligersclub wil de stichting diverse groepen bewoners betrekken lokale partners, zoals culturele stichtingen en verenigingen, maar ook het regionale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit de onderwijs, sport- en welzijnssector.

Brainstormbijeenkomst

U bent van harte welkom op de eerste brainstormbijeenkomst op maandag 17 november van 19.30 tot 21.30 uur in het kasteel. Kijk opwww.kasteeltuinassumburg.nl voor het plan van aanpak. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Daniëlle Koelemij, zakelijk leider Spektakel Assumburg. U kunt dit doen per e-mail [email protected] of per telefoon 06-13376280.