Gemeenten en aanbieders slaan handen ineen voor zorg

Foto:

Op vrijdag 31 oktober hebben circa 40 aanbieders van zorg en ondersteuning contracten met de regiogemeenten IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer ondertekend. Hiermee zijn de afspraken vastgelegd, die zijn gemaakt over het aanbod van jeugdhulpvoorzieningen in het kader van de nieuwe Jeugdwet. Zo blijft goede zorg en ondersteuning voor jeugdigen in de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer ook na 1 januari 2015 beschikbaar.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor het totale aanbod van jeugdhulp. Deze taken waren tot en met 2014 in handen van de rijksoverheid. Om er voor te zorgen dat deze ondersteuning bij de overkomst naar de gemeenten vanaf 1 januari beschikbaar blijft, hebben de gemeenten in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer afspraken gemaakt met ongeveer 40 zorgaanbieders. Hiermee houden jeugdigen vanaf 1 januari 2015 goede ondersteuning. Met het ondertekenen van de contracten zijn de afspraken formeel bevestigd.