Snippergroen in Heemskerk

Foto:

HEEMSKERK – Het college heeft besloten dat bewoners op een aantal plekken in Heemskerk snippergroen kunnen kopen of huren. Snippergroen is groen dat grenst aan een woning, geen onderdeel uitmaakt van de (wijk)groenstructuur en waar geen kabels en leidingen lopen.

De in kaart gebrachte stukjes snippergroen zijn stedenbouwkundig getoetst. Dit betekent dat uitgangspunt is dat de ruimtelijke kwaliteit niet minder wordt bij uitgifte van het gemeentegroen. Er zijn negen locaties snippergroen vastgesteld die kunnen worden uitgegeven. Het gaat om Simonszand 31, Terschelling 41, Vlieland 37, Kamperfoelie 20, Kruipwilg 22, Ameland 25 en 27, Griend 43, naast J.van Kuikweg 3, naast Losse Acker 1. Deze bewoners kunnen bij de gemeente een verzoek tot koop of huur indienen.

Groenbeleid

Dit besluit is een uitwerking van het al eerder vastgestelde groenbeleidsplan 2013-2016. Het totale gemeentelijk groen is onder de loep genomen waarin is bepaald welk groen in aanmerking komt voor snippergroen. Regelmatig doen inwoners een verzoek bij de gemeente of zij een stukje groen kunnen kopen of huren. In principe werkt de gemeente niet mee aan de verkoop van groen. Groen is van wezenlijk belang voor de buurt. Voor de (geestelijke)gezondheid, het straatbeeld, dieren, klimaat etc. Groen in de buurt bepaalt mede de aantrekkelijkheid van de buurt en hiermee de waarde van de huizen. Ook is de kans dat mensen die groen willen kopen het groen verharden en een schutting eromheen plaatsen. Dit is uit het oogpunt van groenbeleid niet gewenst. Uitgifte van snippergroen gebeurt dan ook alleen wanneer het stukje groen weinig tot niets toevoegt aan het buurtgroen en daardoor ook relatief duur in onderhoud is.

Bestemmingsplan

Bij uitgifte van snippergroen treedt er een strijdigheid op met het bestemmingsplan wanneer een groenbestemming wordt omgezet naar een tuinbestemming. Om dit te ondervangen wordt bij de herziening van het bestemmingsplan hierover een voorwaarde voor ontheffing opgenomen. Wanneer inwoners snippergroen willen aankopen of huren zullen zij hiervoor ontheffing moeten vragen van het bestemmingsplan. Over deze aanvraag tot ontheffing moeten leges worden betaald.