Groen licht voor omzagen Monumentale iep

Foto:

BEVERWIJK – Een Monumentale iep behouden of de boom kappen voor een betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Een meerderheid van de raadsleden heeft ingestemd met de kap van de Monumentale iep op het kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan. 

De raadsleden werden gisteravond voor een lastige keuze gesteld. Het CDA sprak van de minst slechte keuze toen zij zich voorstander toonde van de kap van de iep. De partij liet ook weten er een zorgvuldige afweging aan hun besluit ten grondslag lag. Daarmee refereerde het CDA aan de behandeling in de raadscarrousel en de commissievergadering. Ook D66 sprak zich uit voor de kap van de iep. Zij spraken vooral over de voordelen die de reconstructie met zich meebrengt. ‘Een mooie laan van bomen richting het Stadhuis ter compensatie van de iep, betere verkeersdoorstroming en een overzichtelijk en daarmee verkeersveiliger kruispunt’ somde de partij op.

Gemeentebelangen Beverwijk en de VVD spraken zich uit tegen de kap van de iep. Gemeentebelangen voerde het verlies van een beeldbepalende boom aan als reden, terwijl de VVD het onterecht vond dat het alternatief langs de Stationsvijver buiten beschouwing was gelaten. Tijdens de stemming bleek een meerderheid van de raadsleden voor de kap te zijn. Door dit besluit kan in april 2015 worden gestart met de reconstructie van het kruispunt, zodat het in oktober klaar is voor gebruik.