Betere bereikbaarheid IJmond stap dichterbij

Foto:

BEVERWIJK – In het proces om de snelwegen A8 en A9 met elkaar te verbinden is opnieuw een stapt gezet. Donderdag spraken de raadsleden in de raadscarrousel met elkaar over de nota reikwijdte en detailniveau van de provincie Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland heeft onlangs een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld over de als belangrijk gekenmerkte verbinding tussen de A8 en de A9. Hoe deze precies gaat lopen is nog steeds onderwerp van gesprek. In de notitie wordt verder onder andere het probleem van de ontbrekende oostwestverbinding toegelicht en oplossingsrichtingen benoemd in de vorm van zeven varianten.

Heemskerker variant

Van al de beschreven varianten staat de Heemskerk variant hoog gekwalificeerd. In deze variant wordt een verbinding vanaf de A8 gelegd ter hoogte van Assendelft naar de A9 ter hoogte van Uitgeest. ‘De Heemskerk variant scoort het hoogst op bijna alle onderdelen, ligt economisch gunstig voor de IJmond, levert minder infrastructurele aanpassingen op dan andere varianten, levert geen overlast op voor de bewoners van de Broekpolder en is het goedkoopste somde D66 op. Wel vroeg de partij zich af op welke manier rekening is gehouden met het doorbreken van het groene gebied dat de nieuwe verbindingsweg bij deze variant gaat doorkruizen. Wethouder De Rudder vertelde dat de groenstructuur zoveel mogelijk zal worden ontzien en onderdeel is van het onderzoek dat de provincie doet. Voor GroenLinks stond het milieu voorop. Zij kijken dan ook reikhalzend uit naar de milieurapportages die worden opgesteld door de provincie. 

2,1 miljoen

Over de onlangs door de gemeenteraad akkoord bevonden bijdrage van € 2,1 miljoen werd ook gesproken. Met dit bedrag draagt de raad bij aan de benodigde € 150 miljoen om de verbindingsweg aan te leggen. De provincie is zelf in gesprek met partijen om een gat van € 40 miljoen te dichten. ‘Maar wat als de provincie dit geld niet bij elkaar krijgt’ vroeg de PvdA zich af. ‘Gaan we het dan redden met een bijdrage van € 2,1 miljoen’. D66, VVD, Gemeentebelangen Beverwijk en het CDA waren hier klip en klaar over, het blijft bij € 2,1 miljoen als het aan deze partijen ligt. Wethouder De Rudder gaf aan dat het afhankelijk is van veel factoren of € 2,1 miljoen genoeg zal zijn. Deze factoren worden onderzocht door de provincie. Hij noemde de vraag van de PvdA een geschikte vraag om aan de provincie zelf te stellen tijdens de inloopavonden die ze organiseren. Op 25 november tussen 17.00 – 20.00 uur vindt een inloopavond plaats in het gemeentehuis van Heemskerk en op 27 november tussen 17.00 -20.00 uur kunt u terecht in Het wapen van Assendelft aan de dorpstraat 533 in Assendelft.