Centrum voor de Kunsten, de Wilgeroos en staalslakken

BEVERWIJK – Met de toekomst van het Centrum voor de Kunsten, basisschool de Wilgeroos en de stort van staalslaken zijn veel Beverwijkers begaan. Een volle tribune tijdens de commissievergadering was hier het bewijs van.

De commissievergadering begon niet alledaags. Met een balletvoorstelling, een korte film en een pakkend betoog van de directrice vroeg het Centrum voor de Kunsten aandacht voor haar voortbestaan. Voor lag het voorstel van het college om € 129.878 beschikbaar te stellen, zodat het Centrum voor de Kunsten het cursusjaar 2014/2015 af kan maken. Verder stelde het college voor om samen te kijken hoe de gesubsidieerde activiteiten kunnen worden afgebouwd. Het college zag namelijk geen mogelijkheden om, binnen de financiële kaders die zij mee had gekregen van de raad, het Centrum voor de Kunsten te redden van de ondergang. 

Oplossing

De commissieleden wilden de gestelde financiële kaders nog weleens bekijken. Het CDA kwam met de optie om een bescheiden bijdrage beschikbaar te stellen om de hoogste nood te dekken. D66 maakte duidelijk dat het jaarlijkse subsidiebedrag van 2,5 ton genoeg moet zijn voor een gezonde financiële huishouding. De partij vroeg zich af hoeveel geld er nodig is om de acute financiële problemen op te lossen. Dit bleek zo’n € 30.000 euro te zijn vertelde de directrice van het Centrum voor de Kunsten. De VVD kwam met een andere oplossing: structureel € 16.000 bijdrage, zodat het centrum niet alleen nu maar ook in de toekomst kan voortbestaan.

Wethouder van Weel was blij met de financiële speelruimte die zij kreeg van de raadscommissie. De wethouder kan nu in overleg met het Centrum van de Kunsten bekijken wat de beste financiële oplossing is. Tijdens de raadsvergadering van 18 december zal de gemeenteraad de nieuwe oplossing gaan behandelen. 

Creatieve oplossing

In de raadscommissie stond ook de huisvesting van basisschool de Wilgeroos op de agenda. Door een amendement van D66 werd het college in mei opgeroepen om met een creatieve oplossing te komen voor het huisvestingprobleem van de basisschool. In het huidige raadsvoorstel stonden drie opties vermeldt. D66 droeg een vierde optie aan in de vorm van een verbinding door middel van een gang tussen basisschool de Wilgeroos en buurthuis Wijk aan Duin. Hierdoor kunnen de beide instellingen gebruik maken van elkaars gebouw. De partij had hierover intensief overleg gevoerd met zowel de basisschool, als het buurthuis. De creatieve oplossing van D66 viel goed bij de andere partijen, waardoor de wethouder werd opgedragen om in gesprek te gaan met de beide instellingen om tot een nadere uitwerking van deze optie te komen. De nieuwe optie wordt op 18 december in de raadsvergadering voorgelegd aan de raad.

Staalslakken

Op verzoek van Gemeentebelangen, Democraten Beverwijk en de VVD werd er ook gesproken over de storting van staalslakken. Aanstaande dinsdag neemt het college hier een besluit over. De drie partijen deden het verzoek aan het college om hun besluit over de stort van staalslakken in het Aagtenpark uit te stellen. ‘Kom met een deugdelijk rapport over de stort van staalslakken in deze specifieke situatie, onderzoek of het mogelijk is het Aagtenpark verder of anders in te richten zonder het gebruik van staalslakken, onderzoek de mogelijkheden van het gebruik van ander wel beschikbaar zand en treedt in overleg met Provinciale Staten om uitstel te vragen en daarmee de subsidie veilig te stellen’ luidde het verzoek. D66, PvdA en het CDA waren een andere mening toegedaan ‘Het is een deugdelijk plan, het verhaal is goed, alleen het kwam niet goed over’ aldus D66. De VVD gaf aan niet tegen staalslakken te zijn als ze veilig zijn. ‘Kom met overtuigende rapporten waaruit blijkt dat het veilig is’ aldus de VVD. Of het verzoek van Gemeentebelangen, Democraten Beverwijk en de VVD leidt tot een uitstel van het collegebesluit moet aanstaande dinsdag blijken. Dan vergadert het college.