NL-Alert stuurt controlebericht

Foto: Pixabay.com

Op maandag 1 juni 12.00 uur zendt NL-Alert landelijk een controlebericht uit. Met het controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiele telefoon (juist) hebt ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

In het bericht staat dat het gaat om een controlebericht en dat ontvangers van dit bericht niets hoeven te doen. Dankzij het controlebericht weet u welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een echt NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.

Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet u dit zelf doen. Ga daarom nu naar www.nl-alert.nl en kijk of u uw mobiel nog moet instellen en hoe.

Waarom NL-Alert?

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie informeren met een tekstbericht. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, bij explosiegevaar of een overstroming.

Reacties