Themabijeenkomst Veiligheid Wijk aan Zee

Foto: Dennis Mantz

BEVERWIJK – Op dinsdag 25 augustus 2015 vindt een themabijeenkomst Veiligheid in Wijk aan Zee plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners en ondernemers van Wijk aan Zee. De bijeenkomst is in de Moriaan en begint om 19.00 uur.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst ter sprake komen, zijn onder andere:

-De bevindingen van de veiligheidsschouw (wordt gehouden op 25 augustus om 14:00 uur met bewoners en professionals);
-Het professionaliseren van de WhatsAppgroep;
-Het project Waaks;
-Het organiseren van een ‘donkere plekken schouw’.

Burgerinitiatief

Na een aantal auto-inbraken in Wijk aan Zee hebben bewoners begin 2015 een Facebookpagina en Whatsappgroep opgericht. De gemeente heeft dit burgerinitiatief ondersteund door een werkgroep op te richten, waarin naast de initiatiefnemers, de gebiedsmanager en ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid zitting hebben. Deze werkgroep heeft de themabijeenkomst Veiligheid georganiseerd in overleg met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

In het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015 staat dat de gemeente minimaal twee burgerinitiatieven op het gebied van Veiligheid faciliteert.

Reacties