Drie avonden praten over gemeentelijke begroting

Foto: Pixabay

Op 5,9 en 10 november vinden de financiële raadsvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen neemt de gemeenteraad een besluit over hoe het gemeenschapsgeld in 2016 wordt verdeeld.

De fracties hadden een hoop vragen voor het college tijdens de commissievergadering. Onder andere over de afvaloverlast op straat. D66 vroeg het college of hier prioriteit aan kan worden gegeven in het handhavingsplan van de gemeente, omdat inwoners hier veel last van hebben. Het CDA vroeg zich op zijn beurt af of er geld bespaard kan worden op onkruidbestrijding in de gemeente. Uiteraard wel in overleg met de inwoners. Hier staat €120 000 voor in de begroting. De wethouder wilde niet zover gaan, maar gaf wel aan dat elke euro die hierop bespaard kan worden meegenomen is.

GroenLinks kraakte een kritische noot tijdens de vergadering. ‘We zitten financieel erg krap. We gaan structureel meer geld uitgeven in 2016 en dat dekken we onder meer uit het opgeven van onze spaardoelstelling en bezuinigingen. Daarmee hebben we wel een sluitende begroting, maar is de buffer van 3 ton erg mager’.

Wethouder Dorenbos kon zich hier niet in vinden. Het is geen eenvoudige tijd om een begroting sluitend te krijgen én de ambities van de raad en het college te realiseren legde zij uit. Ook vond zij een buffer van drie ton niet mager, gezien de investeringen die nodig zijn voor 2016 in Beverwijk.

VVD raadslid Serge Ferraro stipte de onttrekking van geld uit het parkeerfonds aan. Wethouder Dorenbos gaf aan dat dit geld noodzakelijk is om het stadcentrum op orde te krijgen. De PvdA was tot slot blij dat het college haar best doet om de leesbaarheid en de begrijpbaarheid van de begroting te vergroten, onder andere door de versimpelde weergave van de begroting genaamd ‘begroting in één oogopslag’ uit te brengen en via de begrotingsapp.

Geldverdeling
Op 5,9 en 10 november vinden de financiële raadsvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen neemt de gemeenteraad een besluit over hoe het gemeenschapsgeld in 2016 wordt verdeeld. Deze vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn zowel in de raadszaal als via http://beverwijk.notubiz.nl/live live te volgen.

Reacties