Nieuwe website helpt inwoners met geldzaken

Foto: Pixabay

Met het inschakelen van een zwaailicht als symbolische openingshandeling gaf wethouder Haydar Erol van Sociale Zaken donderdagmiddag 5 november het startsein voor de website beverwijk.startpuntgeldzaken.nl

Op de nieuwe website kunnen inwoners van Beverwijk terecht voor het inzichtelijk maken van hun uitgaven en inkomsten. Door het opstellen van een persoonlijk geldplan krijgen inwoners beter inzicht in hun financiële situatie en krijgen zij tips voor besparingen en extra inkomen.

Gezonde financiële toekomst
Startpunt Geldzaken biedt inwoners een wegwijzer naar een gezonde financiële toekomst.De website is dan ook gelanceerd vanuit het streven dat het voorkomen van schulden beter is dan het oplossen ervan. Inwoners die niet meer in staat zijn om de rekeningen te betalen maar zelfstandig van hun schulden af willen komen, kunnen naast beverwijk.startpuntgeldzaken.nl ook terecht op zelfjeschuldenregelen.nl en nibud.nl.

Schuldhulpverlening
Inwoners die verkeren in een schuldensituatie waar zij zelf niet meer uitkomen, kunnen zich melden bij de gemeente Beverwijk voor schuldhulpverlening. Het treffen van een schuldregeling met schuldeisers wordt uitgevoerd door sociaal.nl. Ontvangt een inwoner een uitkering van de gemeente Beverwijk dan kan hij/zij zich melden bij zijn/haar inkomensconsulent. Voor vragen en meer informatie kan er contact worden opgenomen met de gemeente Beverwijk: (0251) 256 256.

Sociaal team
Het Sociaal team is er voor inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bij het aanpakken van dit probleem wordt ernaar gekeken wat men zelf kan, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Naast vragen op het gebied van werk, opvoeding, onderwijs, gezondheid en wonen, kunnen inwoners ook terecht voor vragen omtrent geldzaken. Indien een persoon verkeert in een schuldensituatie en hier op een laagdrempelig niveau over wilt praten, kan het Sociaal team hulp bieden.

Als het nodig is, verwijst het Sociaal team door naar gespecialiseerde schuldhulpverlening bij de gemeente Beverwijk. Het Sociaal team werkt vanuit locaties in uw wijk. Sociaal team West werkt vanuit buurthuis Wijk aan Duin en is te bereiken op tel.: 0611035327. Sociaal team Oost werkt vanuit wijkcentrum Prinsenhof en is te bereiken op tel.: 0611035320. Daarnaast zijn er spreeklocaties in de verschillende wijken en in Wijk aan Zee. E-mailen kan naar [email protected]

Reacties