Hooien in de Buitenhuizerbraak

Foto: IVN Zuid-Kennemerland

Een uitdaging voor iedere natuur- en landschapsliefhebber: Het IVN organiseert samen met landschap Noord-Holland op vrijdag 27 november een leuke werkdag in het bijzondere natuurgebied De Buitenhuizerbraak langs het Noordzeekanaal.

Het IVN hoop die dag een groep enthousiaste natuurliefhebbers bij elkaar te krijgen voor een dag lekker actief buiten in de gezonde buitenlucht. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur.

Buitenhuizerbraak
De Buitenhuizerbraak, ook wel Kleine Braak genoemd, ligt aan de zuidzijde van Assendelft vlakbij pont Buitenhuizen en langs het Noordzeekanaal. De plas en het moeras zijn een restant van een oude doorbraak van de dijk langs het IJ in de 18e eeuw, nu binnendijks aan het Noordzeekanaal gelegen, die deels is dichtgegroeid met riet. Een deel van het rietland is in 2000 geplagd en omgezet in ondiep moeras waarin veelvuldig lepelaars fourageren. Het westelijk deel wordt jaarlijks gemaaid en heeft zich tot veenmosrietland ontwikkeld. Plaatselijk komen rietruigten en wilgenbosschages voor; ook is er boomopslag van els, grauwe wilg en vlier.

Hooien en zagen
Samen met de boswachter van Landschap Noord-Holland gaan de deelnemende natuurliefhebbers hooien en wilgenopslag verwijderen/zagen uit het overjarig rietland. Dit is nodig om het veenmosrietland geschikt te houden voor bijzondere planten als orchideeën en vogelsoorten zoals de roerdomp,  maar ook voor de Noordse woelmuis. Voor de deelnemers geldt dat ervaring niet vereist is.

Waar en wanneer
De groep verzamelt zich om 9.00 uur bij het informatiepaneel aan Dorpsstraat, 75 meter ten oosten van de zuidelijke toegang naar Assendelft, parallel aan de Kanaalweg. De werkdag duurt tot 14.00 uur. Deelnemers wordt gevraagd om zelf voor werkkleding, laarzen en eigen koffie/thee/lunch mee te brengen. Wel wordt gezorgd voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en… een stuk lekkere vlaai voor bij de koffie!

Voor meer informatie kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland of bel met Marc van Schie (06-22575748). Aanmelden kan via [email protected]

hooien3

Reacties