Burgemeester Ossel mee met eerste huisbezoek in kader van ‘Brandveilig Leven’

Burgemeester Ossel mee met eerste bezoek 'Brandveilig Leven'
Foto: Gemeente Beverwijk

Woensdag 10 februari 2016 is burgemeester Ossel aanwezig geweest bij het eerste huisbezoek in het kader van het project Brandveilig Leven.

De bedoeling van ‘Brandveilig Leven’ is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking te verhogen. De aandacht ligt daarbij op: Hoe brand te voorkomen en hoe te handelen bij brand.

Het project ‘Brandveilig Leven’ is opgezet door de brandweer Kennemerland en maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

In de komende periode leggen brandweerlieden huisbezoeken af. Hiervoor zijn in Beverwijk 650 huishoudens geselecteerd van mensen die ouder zijn dan 65 en een Wmo-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben. Tijdens het huisbezoek wordt voorlichting gegeven, worden brandmelders aangebracht of worden bestaande brandmelders gecontroleerd.

Reacties