Velsertunnel drie weekenden afgesloten in één richting

Foto: Rijkswaterstaat

De Velsertunnel gaat vanaf 15 april 9 maanden dicht. Voorafgaand aan deze grootscheepse renovatie verwijdert Rijkswaterstaat asbest in de tunnelmonden.

Dit gebeurt tijdens drie weekendafsluitingen en enkele nachten. Nog eens drie weekenden zijn gereserveerd voor het geval dat nodig blijkt. Daarbij is steeds één tunnelbuis afgesloten; de andere tunnelbuis blijft altijd open voor verkeer van zuid naar noord.

Het asbesthoudend materiaal bevindt zich in de lichtroosters die zorgen voor een geleidelijke overgang van licht naar donker aan het begin en einde van de tunnelbuizen. Tijdens de renovatie wordt op deze plekken het beton hersteld en komen de nieuwe ventilatoren te hangen, waardoor asbestverwijdering noodzakelijk is. Omdat asbestverwijdering volgens de wet niet mag samenvallen met andere werkzaamheden, moet de sanering plaatsvinden vóór de sluiting op 15 april.

Weekendafsluitingen en nachten
Rijkswaterstaat heeft naar oplossingen gezocht met zo min mogelijk tunnelafsluitingen en verkeershinder. Het verwijderen van asbesthoudend materiaal vraagt veel opbouwtijd, zoals het werkgebied afzetten en isoleren. Ook is er tijd nodig om na afloop de werklocatie asbestvrij te verklaren. Bij een nachtelijke afsluiting blijft er relatief weinig tijd over voor het verwijderen zelf. Daarom is er gekozen voor drie weekendafsluitingen, drie reserveweekenden en enkele nachten. Daarbij zetten we een maximum aantal medewerkers in, gespecialiseerd in asbestverwijdering.

Data afsluitingen
Voor verkeer in de richting Haarlem en IJmuiden is de Velsertunnel gesloten in de weekenden van:

  • vrijdag 19 februari (20.00 uur) tot maandag 22 februari (05.00 uur)
  • vrijdag 26 februari (20.00 uur) tot maandag 29 februari (05.00 uur)
  • vrijdag 4 maart (20.00 uur) tot maandag 7 maart (05.00 uur)

Door weersomstandigheden bestaat de kans dat een weekend vervalt. Daarom zijn er drie reserveweekenden gepland van:

  • vrijdag 11 maart (20.00 uur) tot maandag 14 maart (05.00 uur)
  • vrijdag 18 maart (20.00 uur) tot maandag 21 maart (05.00 uur)
  • vrijdag 1 april (20.00 uur) tot maandag 4 april (05.00 uur)

Aanvullend zal er gewerkt worden in een aantal doordeweekse nachten. Tijdens iedere afsluiting blijft steeds één tunnelbuis open voor verkeer richting Alkmaar/Beverwijk.

Gevolgen voor het verkeer
Tijdens een weekendafsluiting is steeds één tunnelbuis afgesloten. De andere tunnelbuis blijft open voor verkeer van zuid naar noord. Verkeer vanuit het noorden richting Haarlem/IJmuiden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zet Rijkswaterstaat op verschillende plekken tekstwagens en verkeersregelaars in en laat de Velserpont extra varen.

Reacties