Basiscursus voor nieuwe weidevogeltellers en -beschermers

Foto: Peter Mol

Binnen enkele weken bevolken kieviten, scholeksters, tureluurs en grutto’s de akkers en weilanden in onze provincie weer. Landschap Noord-Holland is daarom op zoek naar mensen die weidevogels willen leren herkennen en inventariseren.

Weidevogelbescherming
Voor deze mensen organiseert Landschap Noord-Holland, die de weidevogelbescherming in Noord-Holland coördineert, een basiscursus. De bedoeling is dat de cursisten daarna aan de slag gaan met de weidevogelbescherming bij een Agrarische Natuurvereniging of weidevogelgroep in Laag Holland, de streek tussen Amsterdam, Hoorn, Alkmaar en Beverwijk.

Weidevogels in kaart brengen
Inventariseren is de basis van de weidevogelbescherming. Met een verrekijker wordt het gedrag van de vogels bekeken. Alleen als het echt nodig is, worden stokjes bij nesten gezet en kuikens beschermd. Alle gegevens worden ingevoerd, zodat duidelijk is waar de weidevogels zich bevinden. Boeren kunnen daar hun werkzaamheden op aanpassen zodat nesten worden gespaard.

Grutto (Foto: Henk van Bruggen)
Grutto (Foto: Henk van Bruggen)

Laag Holland
De basiscursus is op de maandagen 7 en 14 maart en starten om 20.00 uur. De avonden zijn in het kantoor van Landschap Noord-Holland in Heiloo of in Concordia te Purmerend. We bekijken aan de hand van de deelnemers welke locatie het dichtst bij is voor de cursisten. Na de theorie volgt begeleiding in het veld bij een bestaande groep vrijwilligers. De cursisten moeten na de basiscursus van half maart t/m half juni wekelijks beschikbaar zijn. Ervaring is niet vereist, maar wel handig.

Boerenlandvogelkenner
Het doel is om mensen na de basiscursus in volgende jaren op te leiden tot volwaardige boerenlandvogelkenners. Die, zelfstandig of in groepsverband, in staat zijn op bedrijf- of gebiedsniveau alle soorten vogels van het boerenland te kunnen inventariseren ten behoeve van het (agrarische) natuurbeheer in onze provincie. Agrariërs die deze basiscursus willen volgen en/of aan weidevogelbescherming willen doen, kunnen zich ook aanmelden.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Peter Mol van Landschap Noord-Holland ([email protected], 0800-0064483/06-25557285).

Reacties