Nieuw stelsel gemeentelijke onderscheidingen gemeente Beverwijk

Foto: Wim Meijer Fotografie

Na een gedegen voorbereiding heeft het college van B&W een definitieve keuze gemaakt voor het nieuwe stelsel van gemeentelijke onderscheidingen. Daarbij zijn de suggesties van de maatschappelijke klankbordgroep meegenomen. De eerste onderscheidingen worden naar verwachting op korte termijn uitgereikt.

Goud, Zilver, Brons
Het nieuwe stelsel voorziet in drie gemeentelijke onderscheidingen: een gouden, zilveren en bronzen erepenning. Criteria voor toekenning zijn onder meer de duur, breedte en het bijzondere karakter van de maatschappelijke inzet voor de stad. Daarnaast komen er twee ‘blijken van waardering’, namelijk de Wijkertoren voor verdienstelijke personen en de Beverwijkse Belofte speciaal voor jongeren die zich maatschappelijk onderscheiden.

Signalen uit samenleving essentieel
Onderscheidingen zijn voor de gemeente uitingen van waardering aan burgers, die een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben geleverd. Het college ziet ze als een bron van trots voor de stad. Signalen vanuit de gemeenschap over mogelijke kandidaten vindt het college een essentiële voedingsbron.

Op basis van dit definitieve voorstel wordt gestart met de uitvoering en werving. Bij de werving wordt gebruik gemaakt van netwerken in vele lagen van de bevolking. Binnenkort wordt duidelijk waar en hoe suggesties voor kandidaten kunnen worden aangedragen.

Reacties