Matthäus Passion à la Grote Kerk’ in teken van aanslagen in Brussel

Foto: Pixabay

Morgen beginnen de paas-activiteiten in de Grote Kerk. De bommengooiers in Brussel laten zien dat het jaarlijks stil staan bij lijden en machteloosheid geen overbodig ritueel is. Onze activiteit morgen staat in dat teken.

Bastiaan “de Zwitser” Smit
Op Goede vrijdag komt professioneel verteller Bastiaan “de Zwitser” Smit in de Grote Kerk in Beverwijk het verhaal van Jezus’ veroordeling en dood vertellen zoals dat door Mattheus is opgeschreven en vele eeuwen lang steeds weer is doorverteld.

Elementen uit werk van Bach
Het verhaal wordt aangevuld met muziek uit de beroemde Mathäus Passion van J.S. Bach. Dat betekent echter niet dat er een integrale uitvoering van Bachs oratorium zal plaatsvinden. Er is gekozen voor een programma dat weliswaar allemaal elementen uit het werk van Bach bevat, maar dat toch het best valt te omschrijven als een soort ‘Matthäus Passion à la Grote Kerk’. Een koor en publiek zingen samen de koralen. Via een groot scherm zullen de teksten voor het publiek zichtbaar zijn.

Hans Kelder
Een belangrijke rol in de begeleiding is weggelegd voor organist Hans Kelder, die wisselend het Müllerorgel en het Kramer kistorgel zal bespelen. Het zingen van aria’s uit de Matttäus van Bach wordt gedaan door de Tsjechische sopraan Slavka Tyrkasova. De aria’s worden begeleid door de Amerikaanse bassist Jake Gramit, de Beverwijkse fluitiste Alice Ploeg en Amerikaanse luitist Talitha Witmer. Sjanneke van Herpen zal op de cello de aria Erbarme Dich spelen.

De inleiding (ouverture) wordt gespeeld door vrijwilligers van de grote kerk. De ouverture wordt gespeeld door een gelegenheidsorkest van medewerkers van de Grote Kerk.

De voorstelling begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk maar uw bijdrage voor het behoud van De Grote Kerk als culturele ontmoetingsplaats wordt zeker op prijs gesteld.

Reacties