Lezing over de oude dijken van Kennemerland bij HGMK

Foto: HGMK

Op donderdagavond 31 maart geeft Lia Vriend, op uitnodiging van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, een lezing over de bedijkingsgeschiedenis van Kennemerland.

Natte land achter duinen
Het natte land achter de duinen, het uitgestrekte veengebied dat oorspronkelijk een moeras was, heeft een geschiedenis achter de rug vol van strijd tegen, om en met het water. Het land kwam steeds lager te liggen door inklinking van het veen, waardoor het water steeds bedreigender werd. Zo ontstond de noodzaak om dijken aan te leggen, zoals de St. Aagtendijk.

bochten in Hoogedijk (verlengde AAgtendijk) banner

Wijkermeer
In de Middeleeuwen lag Beverwijk aan de Wijkermeer, dat een uitloper was van het IJ (Amsterdam), maar ook via de Crommenije een verbinding had via het Lange Meer naar de Schermer en Beemster (Alkmaar). Voor het verkeer over water was dit gunstig en zo werd Beverwijk een belangrijke haven en marktplaats.

Oude kaarten
Lia Vriend, bekend landschapsgeograaf en spreker, zal in haar presentatie met vele oude kaarten en andere illustraties laten zien welke landschappelijke veranderingen er plaats hebben gevonden sinds de Middeleeuwen. Tijdens de lezing zullen een aantal van die oude dijken en dammen getoond worden, die nog steeds in het landschap terug te vinden zijn.

Waar, wanneer?
De lezing wordt gehouden in het BHK-gebouw, Groenelaan 74 in Beverwijk en begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u). De entree bedraagt € 4,- pp. Voor leden van het HGMK is de toegang (op vertoon van hun ledenpas) gratis. Men kan lid worden voor € 15,- per jaar, partners (op hetzelfde adres) voor € 7,-. Kijk voor meer informatie over de activiteiten van het HGMK op www.hgmk.nl

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reacties