IJmond Werkt! geeft voorlichting aan collega re-integratiebedrijven

Foto: IJmond Werkt!

De door IJMond Werkt! zelf ontworpen groepsgewijze training ‘Sterk naar Werk’ lijkt succesvol als het erom gaat om mensen via de kortst mogelijke route naar werk te krijgen.

De aanpak is gericht op het versterken van de werkzoekende op zowel menselijk vlak als het daadwerkelijk realiseren van uitstroom uit de uitkering. Collega bedrijven Felua Groep uit Apeldoorn en AM Groep uit Hoofddorp staan voor een soortgelijke opdracht en zijn volop in voorbereiding om deze doelgroep vanaf 1 juli dit jaar dezelfde optimale begeleiding te bieden. Daarvoor hebben zij zich samen met afgevaardigden van hun gemeenten tot IJmond Werkt! gemeld om voorgelicht te worden over de juiste aanpak, resultaten, valkuilen en inzet van middelen. In twee bijeenkomsten is hier gehoor aan gegeven.

Kijkje in de keuken
Na een korte presentatie door algemeen directeur Mark Bouma over het complete proces, de aanpak en behaalde resultaten van IJmond Werkt! gaven trainers een kijkje in de keuken van de unieke Sterk naar Werk training. Centraal stond de groepsgewijze training en de voordelen die dat met zich meebrengt ten opzichte van individuele begeleiding en hoe toch maatwerk geboden kan worden met dit principe. Bijstandsgerechtigden worden van begin tot eind van hun traject bij IJmond Werkt! grotendeels groepsgewijs begeleidt. Naast efficiënt en kostenbesparend blijkt in de praktijk de groepsdynamiek een positieve uitwerking te hebben op mensen die met enige vorm van weerstand aan hun traject beginnen.

Daarnaast was er ook aandacht voor de wijze waarop de monitoring vanuit de gemeenten is ingericht, afspraken die gemaakt zijn over financiën, resultaten, inzet van maatregelen etcetera. Al met al een zeer inspirerende ervaring voor alle deelnemers.

Reacties