Komend weekend plaatsing spoordek fiets- en voetgangerstunnel Aagtenpoort

Foto: Strukton

Komend weekend, 9 en 10 april, gaat Strukton het spoordek van de toekomstige fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van Aagtenpoort inschuiven.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zullen vrijdagavond de sporen tussen Heemskerk en Beverwijk buiten dienst worden gesteld. Als alles dan gaat zoals gepland zal maandagochtend om 06:00 uur de eerste trein veilig over het nieuwe spoordek kunnen rijden.

52 uur
Voor het plaatsen van het spoordek en de daarmee verband houdende werkzaamheden is 52 uur uitgetrokken. Het is een omvangrijke klus die vooral ook veel precisie vraagt. Het dek weegt 300 ton en moet heel langzaam op zijn definitieve plek worden geschoven. Naar verwachting zal alleen dat al 5 uur in beslag nemen. Zodra het spoordek dan op z’n plaats staat wordt gestart met onder andere het terugbouwen van de spoorbaan, het plaatsen van de bovenleiding en het herinstalleren van de treinbeveiliging.

Maatregelen ter beperking verkeersoverlast
Om verkeersoverlast in het komende weekend zoveel mogelijk te beperken is er in de afgelopen weken veel overleg geweest tussen Strukton en de gemeente Beverwijk. Vooral maakte men zich zorgen over de combinatie van veel bouwverkeer en de verkeerstoestroom i.v.m. competitiewedstrijden van de lokale voetbalvereniging. Om een verkeersinfarct te voorkomen heeft men besloten meerdere verkeersregelaars in te zetten om het lokale verkeer en bouwverkeer veilig te laten verlopen.

Materialen al aangevoerd
Verder is ook al het nodige voorwerk verricht. Zo zijn al diverse bouwmaterialen aangevoerd naar het bouwterrein. Grote hoeveelheden nieuwe steenslag, spoorstaven, zand en drainagemateriaal zijn in het bouwterrein opgeslagen. En ook zijn de machines, gereedschappen, heistellingen en hulpstukken van de kranen al aangevoerd. Verder zal het bovenleidingmateriaal vanaf station Beverwijk per spoor worden aangevoerd. Tevens is er een parkeerterrein ingericht voor het uitvoerend personeel. Hiermee wordt voorkomen dat het uitvoerend personeel gaat parkeren op het sportcomplex, nabij de bouwlocatie.

Met al deze maatregelen denken Strukton en de Gemeente Beverwijk te kunnen zorgen voor een veilige en snelle verkeersstroom gedurende het komende weekend.

Reacties