“Ik bén niet mijn beperking, ik ben Wendy en ik héb een beperking.”

Foto: LBF

Tijdens het Regionaal Congres LBF ‘Neem mijn stem serieus’ op donderdag 7 april jl. in Villa Westend in Velserbroek hebben mensen met een beperking nadrukkelijk op de deur van zorginstellingen, gemeentelijke bestuurders en maatschappelijke organisaties geklopt.

Het congres werd gehouden op initiatief van de LFB Midden- en Zuid-Kennemerland, de regionale belangenorganisatie van mensen met een beperking. Deelnemende organisaties aan het congres waren de SIG, de Hartekamp Groep, Stichting De Baan, Nieuw Unicum, epilepsiecentrum SEIN, antroposofisch zorgcentrum Rozemarijn en het samenwerkingsverband van zorginstellingen Samen Voor Betere Zorg.

Meepraten
In de congreszaal van Villa Westend gingen circa 130 cliënten, begeleiders en managers er eens goed voor zitten. Filmpjes op een groot scherm, met de persoonlijke verhalen van cliënten met uiteenlopende beperkingen, maakten duidelijk hoe graag cliënten mee willen praten over de hulp die ze krijgen – en wensen – en hoe ongebruikelijk dat nog is. “Ik geloof dat ik het niet durf”, aldus een van de cliënten in een videoportret. Aan de hand van prikkelende stellingen kwam een boeiende discussie op gang tussen de zaal en het panel op het podium, waarbij het onder meer ging om de beeldvorming. ‘Bij ons staat altijd de beperking voorop, niet wie wij zijn en wat we kunnen”, aldus diverse cliënten. Of zoals Wendy het zei: “Ik ben niet mijn beperking, ik ben Wendy en ik heb toevallig een beperking.”

Nuancering
Daarnaast kwamen tijdens de discussie de grenzen ter sprake van het beslisrecht van cliënten over de zorg die zij ontvangen. Op de stelling ‘Je hoort de begeleiding te krijgen waar je om vraagt’ gingen aanvankelijk vooral de groene kaarten in de zaal omhoog: mee eens dus. Maar gaande de discussie kwamen de nuanceringen. “Cliënten hebben informatie nodig om kritisch te kunnen meedenken. Als instellingen moeten wij dus laten zien wat de mogelijkheden en alternatieven zijn, zodat cliënten kunnen kiezen”, aldus SIG-directeur Jan Kroft.

‘De leefwereld van cliënten staat ver van de beleidswereld af’
Gemeentelijke bestuurders en beleidsambtenaren blonken tijdens het congres uit door afwezigheid. Alleen Jur Botter, de kersverse wethouder Wmo en Welzijn van de gemeente Haarlem, wist aan het einde van de middag nog tijd te maken voor een statement. “De leefwereld van cliënten staat ver van de beleidswereld af. Ik ben heel erg op zoek naar het verkleinen van die afstand. Hoe? Door in eerste instantie goed te luisteren.”

Het congres ‘Neem mijn stem serieus’ werd opgeluisterd door  improvisatiesketches van Terugspeeltheater Wordt Vervolgd en optredens van cliënten.

Reacties