Trainingen ‘Hoe handel je tijdens een overval?’ in Stadhuis Beverwijk

Foto: Gemeente Beverwijk

Na een serie overvallen in de afgelopen maanden is de Gemeente Beverwijk ertoe overgegaan een aantal weerbaarheidstrainingen te organiseren voor ondernemers.

Het is een succesvol initiatief gebleken. Inmiddels zijn al drie trainingen gegeven het Stadhuis, en er staan er nog drie op het programma. Alle zes de trainingen zij volledig volgeboekt.

Zowel voor de ondernemers als voor de gemeente is het een noodzakelijk kwaad. Liever had men gezien dat het niet nodig was geweest. Maar de ervaring heeft helaas geleerd dat  weerbaarheidstrainingen voor ondernemers heel nuttig en bruikbaar. Door het aanreiken van preventieve maatregelen leert de deelnemer een overval te voorkomen of te doorstaan. En met de geboden handelingsperspectieven worden fysieke en psychische schade zoveel mogelijk beperkt.

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • De juiste veiligheidsmaatregelen te nemen;
  • Zo goed mogelijk te handelen tijdens een overval;
  • Zo goed mogelijk te handelen na een overval;
  • Een bruikbaar signalement van de overvaller op te stellen.

En nu maar hopen dat de trainingen hun nut niet meer in de praktijk hoeven te bewijzen.

Reacties