Herinrichting Laan van Meerestein maandag van start

Foto: Wim Meijer Fotografie

Maandag 18 april wordt een begin gemaakt met de herinrichting van de Laan van Meerestein in Beverwijk. Gedurende een periode van circa 4 maanden gaat de straat flink op z’n kop.

Riolering
Allereerst wordt de verouderde riolering vervangen door een nieuw rioolsysteem. Het nieuwe rioolsysteem zorgt ervoor dat schoon regenwater niet langer via een duur transportstelsel wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ‘De Pijp’. Het nieuwe rioolsysteem zorgt er namelijk voor dat het schone regenwater rechtstreeks via de verharding in de bodem infiltreert.

Nieuwe materialen
De oude betonklinkers in de rijbaan en de parkeervakken worden vervangen door kleurechte gebakken klinkers. De trottoirs worden voorzien van nieuwe materialen.

Duurzaam Veilig
Vanwege de verkeersveiligheid wordt de straat ‘Duurzaam Veilig’ ingericht. Dit houdt o.a. in dat de toegestane snelheid wordt verlaagd van 50 km per uur naar 30 km per uur. Hiervoor worden maatregelen genomen, zoals het plaatsen van borden en het aanbrengen van drempels en verhoogde kruisingsvlakken. De drempels moeten ervoor zorgen dat de weggebruikers hun snelheid aanpassen. Bij de vormgeving van de drempels wordt rekening gehouden met het vrachtverkeer en daarmee met de logistiek van de bedrijven aan de Laan van Meerestein. Verder wordt de rijbaan met een meter versmald tot 6 meter.

Parkeervakken en aanplant
Het aantal parkeervakken in de Laan van Meerestein blijft nagenoeg gelijk. In de bestaande situatie zijn 117 parkeerplaatsen in de Laan van Meerestein, in het Definitief Ontwerp zijn 119 parkeerplaatsen opgenomen. Door de aanplant van 21 nieuwe zilverlindes wordt de laanstructuur in de Laan van Meerestein benadrukt.

Omleiding
De werkzaamheden zullen een periode van ongeveer 4 maanden vergen en worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Bos Infra. Als alles volgens planning verloopt zal het werk in juli zijn afgerond. Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Laan van Meerestein banner

Voor de omleidingsroute klik op: http://bit.ly/1SbiIgy

Reacties