Dodenherdenking bij Tata Steel

Foto: Tata Steel

Op woensdag 4 mei vindt bij Tata Steel de herdenking plaats van alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Hans van den Berg (directeur van Tata Steel in IJmuiden) en een vertegenwoordiger van de Centrale Ondernemingsraad zullen namens directie en medewerkers van Tata Steel in Nederland een krans leggen bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat. Er is tevens een kranslegging bij het gedenkteken ter herinnering aan de dwangarbeiders uit de oorlogsjaren.

Oplezen namen
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst wordt in het bijzonder stilgestaan bij de 69 medewerkers van het staalbedrijf die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hun namen staan op het oorlogsmonument en zullen één voor één door medewerkers van Tata Steel worden opgelezen tijdens de plechtigheid.

Leerlingen De Plataan dragen gedicht voor
Leerlingen van basisschool De Plataan uit Velsen-Noord wonen de plechtigheid bij. Twee van hen dragen een gedicht voor. Leden van het Tata Steel Orkest zullen de plechtigheid begeleiden. Tata Steel nodigt iedereen die belangstelling heeft uit om de herdenking bij te wonen.

De herdenking begint om 9.45 uur en eindigt om 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken in het Hoogovens Museum.

 

Reacties