Over de VOC en de geneeskunde van die tijd, over Azië, over Ferdinand Dejean en Mozart

Foto: HGMK

Op donderdagavond 12 mei komt Otto Bleker vertellen over de VOC op uitnodiging van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.

In de lezing komen een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan de orde: de stad Amsterdam, de VOC, de geneeskunde van die tijd, over Azië, over de heen- en terugreis en over het leven van een ambitieuze en bemiddelde burger in het Europa van die tijd.

Ferdinand Dejean
Als exponent van die laatste categorie is door de spreker gekozen voor Ferdinand Dejean, chirurgijn van de VOC en opdrachtgever van Mozart. Hij was één van de miljoen mensen die de VOC in dienst hebben gehad, maar wel een heel bijzondere. Dejean, die in 1731 geboren werd in Bonn, gaat voor de VOC-kamer van Amsterdam voor tien jaar naar Azië en keert terug als een gefortuneerd man en gaat dan een interessant leven leiden als een actief lid van de achttiende-eeuwse Europese Verlichting en overlijdt in 1797 in Wenen.

Hut van de opperchirurgijn
Hut van de opperchirurgijn

Otto Bleker weet, als emeritus hoogleraar en verbonden aan het AMC en de Universiteit van Amsterdam, veel over de geneeskunde en vandaar ook zijn belangstelling voor dat aspect van de VOC. Het belooft daarom weer een boeiende avond te worden, waarbij u niet mag wegblijven.

De lezing wordt gehouden in het BHK-gebouw, Groenelaan 74 in Beverwijk en begint om 20 uur (zaal open vanaf 19.30 u). Voor leden van het HGMK is op vertoon van hun ledenpas de toegang gratis, anderen betalen € 4,- entree. Meer informatie over de activiteiten van het HGMK: www.hmk.nl

VOC schip Mercurius small

Reacties