Kontekloppers (Nationale Vogelweek #2)

Foto: Wim Meijer Fotografie

Gisteren is de Nationale Vogelweek van start gegaan. Tijdens deze week worden in elke provincie vogelexcursies, wandelingen, workshops en andere vogelactiviteiten georganiseerd. Meer hierover op http://www.vogelweek.nl/

Beverwijk- en Heemskerk.Nieuws.nl spelen hierop in door, tot en met zondag 22 mei, iedere dag een ”vogelportretje’ te plaatsen, met foto’s en wat wetenswaardigheden.

De aalscholver: Konteklopper en waterraaf
Vandaag is de lens gericht op de Aalscholver, of zoals hij op Texel ook wel wordt genoemd: de ‘konteklopper’. Deze naam dankt hij aan zijn moeizame manier van opstijgen vanaf het water, waarbij hij na het opstijgen vaak herhaaldelijk met het achterwerk terugstuitert op het water.

Uit de naam ‘kontekloppers’ kun je een beetje afleiden dat lang niet iedereen even positief staat tegenover deze vrij grote watervogel (circa 90 centimeter met een spanwijdte tot 1,50m) Dat heeft alles te maken met zijn ongeremde visconsumptie. Per dag eet een aalscholver moeiteloos 500 tot 1000 gram vis (in de broedtijd) met een speciale voorkeur voor snoekbaars en paling. En dat vinden vooral de beroepsvissers alles behalve prettig. Ze wijzen zelfs met de beschuldigende vinger naar deze ‘waterraven’ waar het gaat om de achteruitgang van de palingstand in de Nederlandse wateren.

Wim Meijer Fotografie_aalscholver_banner

Bomensterfte
Behalve de vissers zijn het ook de bos- en landeigenaren die lang niet altijd gelukkig zijn met de aanwezigheid van een aalscholverkolonie. De bomen waarin de vogels nestelen zijn namelijk niet bestand tegen de scherpe mest en sterven af.

Terug van weggeweest
Dit alles heeft ertoe geleid dat de aalscholvers jarenlang sterk zijn bejaagd, zodanig dat er rond 1960 nog slechts 1150 broedparen in Nederland waren en de vogels een beschermde status kregen. Inmiddels lijken ze echter helemaal terug van weggeweest. Het aantal broedparen in ons land is al opgelopen tot rond de 25.000 en hun aanwezigheid al lang niet meer beperkt tot alleen de IJsselmeerpolders en de Waddeneilanden. Ook in de Noord-Hollandse duingebieden komen we ze regelmatig tegen, en zelfs vanaf de lichtmasten van sommige snelwegen worden we aandachtig gadegeslagen door de blauwe kijkers van de aalscholvers. En nu maar hopen dat onze autolak wèl bestand is tegen de aalscholvermest

Reacties