Noord-Holland leeft steeds meer ‘van de wind’

Foto: Pixabay

De provincie heeft zeventien aanvragen ontvangen om windparken te realiseren op verschillende plekken in Noord-Holland, waaronder ook twee locaties in Velsen.

(Bron: RTV NH)

De aanvragen zijn ingediend voor locaties in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Hollands Kroon, Medemblik en Velsen. De provincie heeft een doelstelling van 685,5 megawatt (MW), op dit moment is er nog tussen de 46 en 68 MW nodig om dat streven te behalen. In totaal is er nu voor tussen de 194 en 233 MW aangevraagd.

Doelstelling haalbaar
De gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek is hoopvol gestemd dat de doelstelling wordt behaald. “De komende maanden gaat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied alle aanvragen toetsen. Dit is de volgende stap in het zorgvuldige proces dat wij de afgelopen periode doorlopen hebben. Want het blijft, naast het behalen de taakstelling, evenzeer van belang dat de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving van de Noord-Hollanders wordt beschermd.”

Medio 2017 beslissing
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) gaan nu alle aanvragen toetsen, eind juli wordt waarschijnlijk duidelijk welke voldoen. Verwacht wordt dat halverwege 2017 besloten kan worden welke aanvragen een definitieve vergunning krijgen, waarna de ontwikkeling van de windparken van start kan.

De aanvragen zijn gedaan voor de volgende locaties:
– Rond de NDSM-werf in Amsterdam: 5 windturbines
– Nieuwe Hemweg in Amsterdam: 6 windturbines
– Uitbreiding windturbinepark Westpoort Amsterdam: 4 turbines
– Afrikahaven in Amsterdam: 2 turbines
– Siciliëweg in Amsterdam: 2 turbines
– Hornweg in Amsterdam: 7 turbines
– Westpoortweg in Amsterdam: 7 turbines
– Spuisluis in Velsen: 6 turbines
– Op het terrein van Tata Steel in Velsen: 2 tot 8 turbines
– Midwoud in Medemblik: 6 turbines
– In de Waardpolder en Groetpolder in Hollands Kroon: 12 turbines
– Haarlemmermeer-Zuid in Haarlemmermeer: circa 10 turbines

Reacties