Beverwijk volgens AD Misdaadmeter ‘onveiligste gemeente’ van de IJmond

Foto: Youtube - AD

Ten opzichte van vorig jaar is Beverwijk gestegen op de lijst van onveilige gemeenten van de 48e naar de 37e plaats. Daarmee is het ook de ‘onveiligste gemeente’ binnen de IJmond.

De andere gemeenten binnen de IJmond kwamen uit op: Velsen de 84e, Uitgeest de 100e, Heemskerk de 133e en Castricum de 200e plaats.

Bij de bepaling van de veiligste, resp. onveiligste gemeente baseerde het AD zich op cijfers van de politie betreffende 10 delicten, t.w. woninginbraak, inbraak schuur, diefstal uit auto/motor, diefstal van auto/motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval en vernieling.

Opvallend in Beverwijk
De meest opvallende stijging Beverwijk was het aantal overvallen, dat maar liefst met 300% steeg ten opzichte van vorig jaar. Andere stijgingen lagen op het gebied van woninginbraken (+12,6%), inbraken in schuren (+26,9%), diefstallen uit auto’s en motoren (+14,5%) en bedreigingen (+19,4%).

Ondanks de stijging op de algemene ranglijst waren er in Beverwijk ook een aantal dalingen te zien. Zo daalde het zakkenrollen met 30,8%. Ondanks die daling blijft Beverwijk met 22,82 gevallen van zakkenrollen per 10.000 inwoners nog altijd een soort van walhalla voor het zakkenroversgilde (circa 3,5 maal zoveel als in de rest van de IJmond). Ook daalde het aantal straatroven met 25%, alsmede het aantal gevallen van vernieling (-24,4%)

Heemskerk
Ook Heemskerk klom ‘licht op de lijst van ‘onveiligste gemeenten’ van een 142e naar een 133e plaats. Ook daar was de grootste stijging te wijten aan de toename van het aantal overvallen (+ 100%). Ook het aantal diefstallen uit auto’s en motoren steeg fors (+38,7%). Daarentegen waren er ook positieve cijfers. Zo daalde het aantal diefstallen van auto’s en motoren met 60%, waren er ruim 10% minder woninginbraken en name het zakkenrollen af met 41,5%.

Uitgeest
Een opvallende stijging op de lijst werd gerealiseerd door Uitgeest, die ‘met stip’ van de 188e naar de 100e plaats opklom. Weliswaar bleef de gemeente volledig gespaard voor overvallen en straatroven, daarentegen steeg het aantal woninginbraken (+ 51,2%), het aantal inbraken in schuren (+93,8%) en het aantal gevallen van zakkenrollen (62,5%)

Velsen
De gemeente Velsen lijkt voorzichtig de goede lijn te hebben gevonden en daalde op de lijst bescheiden van een 79e naar een 84e plaats. Eigenlijk gaven bijna alle delicten een daling te zien ten opzichte van vorig jaar met uitzondering van auto/motordiefstallen (+ 51,2%) en inbraken in schuren (+25,7%)

Castricum
Castricum scoorde, net als voorgaande jaren, ook dit keer weer het beste van de IJmondgemeenten met een daling op de lijst van de 180e naar de 200e plaats. Ook hier was bij bijna alle delicten een daling te zien. Alleen de inbraken in schuren namen met 41,9% toe, terwijl de stijging van 50% van het aantal overvallen ook opvalt.

Kijk voor de complete AD misdaadmeter op AD-Misdaadmeter

Misdaadmeter 251

Reacties