Vijfde lezing over Dirck Volkertsz Coornhert in de Grote Kerk van Beverwijk

Foto: Grote Kerk Beverwijk

Vrijdag 27 mei houdt Jaap Gruppelaar om 19.30 uur de vijfde en laatste lezing in de serie over Dirck Volkertsz Coornhert in de Grote Kerk van Beverwijk.

Deze keer zal hij spreken over de historische context, De tweede helft van de 16e eeuw was een roerige periode. De periode van de Tachtigjarige oorlog en de Opstand tegen Philips ll. Haarlem was de hoofdstad van Holland en Coornhert was secretaris op het stadhuis vanaf 1561 en niet alleen een afstandelijk beschouwer, schrijver en prentkunstenaar maar ook iemand die handelde en onderhandelde.

Jaap Gruppelaar
Jaap Gruppelaar is historicus, filosoof en jurist. Bovendien is hij directeur van het Coornhert Centrum en van de Coornhert Stichting die zich ten doel stelt om de teksten van Coornhert voor het publiek toegankelijk te maken. Zo heeft hij bijvoorbeeld diens hoofdwerk ‘Zedekunst is wellevenskunst’ onlangs hertaald. Momenteel is hij een nieuwe biografie over Coornhert aan het schrijven.

Over de Coornhertlezingen
Sinds januari zijn er vier lezingen geweest over het Coornhert. Gruppelaar de biograaf gaf een brede uiteenzetting over leven en werk. Mirjam van Veen hield een verhaal over de strijd van de kerken, het opkomend Calvinisme en de rol van Coornhert daarin. Neerlandicus Arie Gelderblom sprak over Coornhert als schrijver en dichter. En kunsthistoricus Ilja Veldman gaf inzicht in de prenten die Coornhert heeft nagelaten. Deze serie wordt nu afgesloten met een lezing van Jaap Gruppelaar als historicus. Hij zal een beeld schetsen van de tweede helft van de zestiende eeuw waarin Coornhert leefde, die voor Nederland en zeker ook voor het gebied waarin wij wonen van doorslaggevende betekenis is geweest.

Jaap Gruppelaar
Jaap Gruppelaar

Het is de periode die volgt op de tijd waarin Brussel voor de eerste keer het centrum van Europa was. De residentie van keizer Karel V. Met alle gevolgen voor de ontwikkeling van muziek en kunst. Het is de periode waarin Haarlem zich ontwikkelt als een belangrijke stad voor de schilderkunst en van een ongekende crisis binnen de kerk. Het ontstaan van de Calvinistische kerken. Een grote ontwikkeling van de handel. Het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden met Amsterdam als een stad van kooplieden die de wereldzee├źn bevaren.

Roetz
Met als basis de vijf lezingen over Coornhert gaat Roetz werken aan een boekje over Coornhert. Een toegankelijk boekje over Coornhert, dat nog niet bestaat. En dat boekje willen we klaar hebben op zaterdag 29 oktober de datum waarop de Coornhert Lezing in de Grote Kerk zal worden gehouden. Reserveer die datum alvast.

Publicatie over Coornhert
Schrijver en dichter Jan Willem Anker gaat nu aan het werk om de actualiteit van Coornhert in beeld te krijgen aan de hand van de lezingen die gehouden zijn. Op 29 oktober is er een bundel van zijn hand beschikbaar die de brug moet slaan tussen ons nu en de nalatenschap van Coornhert uit de 16e eeuw.

Hulp
Wie mee wil helpen om de 29e oktober tot een mooi evenement te maken is van harte welkom. Jan van der Linde is bezig met het maken van een tentoonstelling van diens werk. Welkom zijn mensen die willen helpen met het verkopen en maken van het boekje zijn welkom, het voorbereiden van uitnodigingen voor de 29e en al dit soort werkzaamheden. Een mooie gelegenheid om betrokken te raken bij het werk van Coornhert.

Reacties