Monumentale knotwilgen Fort aan de Sint Aagtendijk vallen bijna in het water

Foto: Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland is een actie gestart om het groen rond Fort aan de Sint Aagtendijk weer in ere te herstellen. De natuur rond het fort dreigt namelijk te verloederen.

Het forteiland zakt langzaam weg en eeuwenoude knotwilgen en meidoornhagen verdwijnen langzaam in het water. Voor het herstel van het groen is zo’n € 35.000 nodig. Landschap Noord-Holland roept Beschermers en belangstellenden op te helpen met een donatie.

Fort aan de Sint Aagtendijk
Het Fort aan de Sint Aagtendijk is misschien niet bij iedereen bekend, maar zeker de moeite waard om er eens te gaan kijken. Het fort zelf is een grote grijze klomp beton, vooral interessant omdat het een rol speelde in de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed). Op dit moment wordt het fort grondig gerestaureerd. En daar is dan ook subsidie voor verstrekt. Dat is echter niet gebeurd voor de natuur eromheen.

Natuur rond het fort
Minstens zo mooi als de forten zijn de terreinen er omheen. Die zijn uniek, want het was militair terrein, waar ongeveer niemand kwam en waar nooit iets gebeurde, met als gevolg dat de natuur daar ongelimiteerd haar gang kon gaan. Het gevolg is dat het forteiland van Sint Aagtendijk verworden is tot een natuurlijke schoonheid. Er staan knotwilgen, ooit geplant als camouflage, even oud als de forten zelf en broedplaats van vogels. De gracht rondom wemelt van de kikkers, vis en watervogels.

Nu echter dreigt verloedering, wat vooral zicht wordt door het verzakken van de oevers, waardoor de monumentale knotwilgen langzaam in het water verdwijnen.

Herstelplan voor de bijzondere natuur
Voor het herstel van het eeuwenoude groen rond het fort heeft Landschap Noord-Holland een plan gemaakt. Met het geld dat via de actie binnenkomt, gaat de natuurorganisatie de volgende dingen doen:

  • Een nieuwe, stevige oeverbescherming aanleggen om te voorkomen dat het forteiland verder in het water verdwijnt.
  • Een aarden laag aanbrengen op het dak van het fort. Hierdoor wordt het fort beschermd tegen weer en wind.
  • Grondwallen herstellen waartussen soldaten zich ongezien konden bewegen.
  • Puin uitgraven in twee hefkoepels die in de Tweede Wereldoorlog zijn vernield.

Voor meer informatie of voor het doneren: ga naar www.landschapnoordholland.nl/groenfort.

Reacties

Cookieinstellingen