Informatieavond Vavo-opleidingen Nova College Beverwijk

Foto: Nova College

Een week na de examenuitslagen van de middelbare scholen houdt Nova College Vavo in Beverwijk een informatieavond voor wie een extra kans wil om het diploma te halen of aan te vullen.

Vavo
Vavo staat voor ‘voortgezet algemeen volwassenen onderwijs’ en biedt zowel jongeren als volwassenen een extra kans om hun diploma te halen of aan te vullen voor bijvoorbeeld een vervolgstudie of een baan.

Bij Vavo-opleidingen leren studenten op hun eigen manier en krijgen daarbij voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding. Daarbij doen studenten per vak examen en volgen alleen de vakken die ze nodig hebben voor hun diploma en/of vervolgopleiding.

Beverwijk en Haarlem
Nova College verzorgt de (deeltijd) vavo-opleidingen mavo/vmbo-t, havo en vwo  met vrijwel alle reguliere vakken van het voortgezet onderwijs. Het aanbod van havo-vakken in Beverwijk is uitgebreid met de exacte vakken. De vakken voor vwo kunnen studenten volgen op het Nova College Vavo in Haarlem.

Informatieavond
De informatieavond op donderdag 23 juni geeft meer informatie over alle Vavo-opleidingen van het Nova-College. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Locatie: Laurens Baecklaan 23 in Beverwijk.

Voor meer informatie kan men ook kijken op: novacollege.nl/vavo of op Facebook.com/NovaCollegeVavo.

Reacties