Ervaringen uitwisselen en ideeën bedenken in strijd tegen zwerfafval

Foto: HVC

Op  maandag 19 september komt de werkgroep Zwerfafval weer bij elkaar in Wijkcentrum Prinsenhof. Alle Beverwijkers die zich ergeren aan het zwerfvuil kunnen hier vrijblijvend terecht met hun ervaringen, vragen en ideeën, of op een andere manier een waardevolle bijdrage leveren.

Wandeling en rondleiding Afval Breng Station
Onderwerpen die aan de orde komen zijn de vernieuwde gemeentelijke website Verbeterdebuurt.nl en de 8 oktober middagactie. Op 8 oktober lopen alle belangstellenden vanaf de startlocatie Kinderboerderij De Baak (14.00 uur) mee naar het Afval Breng Station. Na ontvangst volgt er een speciale rondleiding over de afvalstraat. Dit actieve evenement wordt op deze avond verder besproken en toegelicht. Een gebiedsmanager of medewerker kwaliteitsbewaking openbare ruimte is meestal aanwezig. U bent hierbij van harte welkom  !

De Werkgroep Zwerfafval  is een initiatief vanuit de wijk en wordt ondersteund door het Sociaal team en de gemeente Beverwijk. Meer informatie is verkrijgbaar bij Gerben Sinjewel, tel. 0251-215577, e-mail: [email protected] of bij Hilda ter Steege 06-11035320,   e-mail: [email protected] t.a.v. H ter Steege.

Lokatie bijeenkomst: Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk. Aanvang 19.30 uur.

Reacties