SIG start ‘vliegend’ logeerteam

Foto: SIG

De SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking, start in januari 2017 met een ‘vliegend’ logeerteam.

Dit zal worden ingezet om kinderen in de gezinshuizen passende logeeropvang te bieden in de vrije weekenden en vakanties van de gezinshuismedewerkers. Met een mobiel logeerteam komen de professionele begeleiders van de SIG ook naar de kinderen toe.

Gezinshuis
Kinderen met een beperking kunnen soms, door de thuissituatie bijvoorbeeld,  niet meer thuis blijven wonen. Plaatsing in een gezinshuis kan dan een oplossing zijn. De kinderen krijgen een eigen plek in het gezin en worden opgevoed en begeleid door de gezinshuismedewerkers, die daarvoor in dienst van de SIG zijn. De SIG heeft drie gezinshuizen in Midden-Kennemerland (Velsen-Noord, Limmen en Alkmaar).

Meer rust en veiligheid
De kinderen gaan nu tijdens de vrije weekenden en vakanties van de gezinshuismedewerkers uit logeren in het Logeerhuis of op één van de woonlocaties van de SIG. Met een vliegend logeerteam wil de SIG meer structuur (= rust en veiligheid) in het logeren realiseren.  Het staat bijvoorbeeld op aanvraag paraat op de vaste locatie van de SIG aan de Creutsberglaan in Beverwijk of het komt naar het gezinshuis toe.

 

Reacties