Tata Steel Nederland bereikt akkoord met Indiaas moederbedrijf

Foto: Wim Meijer Fotografie

Tata Steel in IJmuiden blijft ook na de Europese fusie van Tata met branchegenoot ThyssenKrupp bestaan als zelfstandig staalbedrijf. Daarnaast wordt het hoofdkantoor van het Research en Development (R&D) team van de joint venture in IJmuiden gevestigd.

(Bron: NH Nieuws)

IJmuiden een  ‘innovatiehub’
Tata Steel Nederland en het moederbedrijf zijn het op een aantal punten eens geworden over hoe het bestuur, na de fusie met het Duitse ThyssenKrupp, vorm te geven. Volgens Tata Steel woordvoerder Robert Moens betekent de vestiging van het hoofdkantoor van het R&D-team na de fusie, dat Tata Steel IJmuiden een ‘innovatiehub’ wordt.

Productieproces
Volgens Moens verandert er na de fusie niks aan het productieproces zoals dat nu in IJmuiden plaatsvindt. “Door synarchie-effecten zullen er misschien op ondersteunende functies banen verloren gaan, maar dat was al bekend.” Volgens de woordvoerder is er door het bestuur vandaag nogmaals benadrukt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Een ander belangrijk punt is dat er bij de fusie geen schulden worden doorgeschoven. De winst die Tata Steel in IJmuiden maakt, komt in de toekomst ten goede aan het eigen bedrijf. Dat betekent dat investeringen zijn gewaarborgd. Ook de huidige bestuursstructuur blijft bestaan. Dat wil zeggen met een eigen directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

Werkgelegenheid
De vakbond FNV is ‘gematigd positief’ over het akkoord. “Het kan een begin zijn, maar we zijn er natuurlijk nog niet”, zegt bestuurder Aad in ’t Veld. “De directie heeft z’n punten nu binnen, maar het personeel nog niet. Er wordt in het akkoord namelijk met geen woord gesproken over werkgelegenheid, en daar is het ons uiteraard wel om te doen.”

Tata Steel personeel tijdens de FNV-manifestatie eind vorig jaar.

De FNV eist tien jaar werkgelegenheid na de fusie met ThyssenKrupp, geen afbouw van tweeduizend arbeidsplaatsen en geen uitbesteding van werk naar lagelonenlanden.

In ’t Veld: “Op deze, voor ons essentiële eisen, zijn ze totaal nog niet tegemoet gekomen. Dus voor ons nog geen reden om te juichen. Sterker nog, we zullen de onderhandeling kritisch ingaan op 6 maart, als we weer met de directie praten. Ik hoop niet dat ze dan achterover gaan leunen en denken dat ze er al zijn. Nogmaals: dit is mooi voor de directie, maar niet voor het personeel.”

Centrale ondernemingsraad
De centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel Nederland heeft besloten zijn rechtszaak tegen de directie van de staalfabriek in te trekken. “Een eerste stap”, zo noemde cor-voorzitter Frits van Wieringen de bekendmakingen. “Maar het is nog lang geen gelopen race.”

De cor kondigde begin dit jaar nog een rechtsgang aan omdat het medezeggenschapsorgaan zich buitenspel voelde staan bij de hele gang van zaken. Daarvan wordt nu toch afgezien. Van Wieringen heeft inmiddels zwart-op-wit van de top in India dat die niet tekent voor de deal met ThyssenKrupp zolang zijn cor hier nog mee bezig is. Binnenkort moet de cor advies uit gaan brengen.

Reacties

Cookieinstellingen