Vrijwilligers gezocht voor bescherming van trekkende padden

Foto: Jan Zijp

Binnen enkele dagen kan het beginnen: de massale trek van padden, kikkers en salamanders richting sloten en vijvers om eitjes af te zetten.

Deze tocht is levensgevaarlijk. Niet alleen worden er veel dieren doodgereden, ook vallen veel dieren in straatkolken, watermeterputten of in vijvers met steile kanten. Er valt veel te beschermen. De vrijwilligers van de paddenwerkgroepen in Noord-Holland zoeken daarom nieuwe vrijwilligers!

Als de temperatuur boven de 6 °C komt en het regent kunnen vooral padden massaal aan de wandel gaan. Ze trekken van bossen en duinen naar water om zich daar voort te planten. Er staan in Noord-Holland zo’n 200 vrijwilligers klaar om deze dieren te beschermen. Jaarlijks redden zij zo’n 25.000 padden, kikkers en salamanders. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig.

Sterfte door straatkolken
Amfibieën leggen in het vroege voorjaar vaak grote afstanden af naar het voortplantingswater. Tijdens deze trek komen ze vaak bij trottoirbanden die ze noodgedwongen volgen. De kans dat ze daarbij in een straatkolk vallen is groot. Hier komen ze niet uit. Ook watermeterputten en tuinvijvers met gladde randen vormen een gevaar voor trekkende dieren. Naar schatting sterven in Nederland jaarlijks ruim een half miljoen volwassen amfibieën en een veelvoud aan jonge dieren in straatkolken. Vaak zijn oplossingen voor dit probleem eenvoudig en iedereen kan zelf helpen deze gevaren te verminderen. In putten en bij vijvers kunnen uittreeplekken van gaas of een trappetje van ruw materiaal gemaakt worden. Voor straatkolken zijn speciale uittreevoorzieningen ontwikkeld. Informatie hierover is te vinden op www.padden.nu.

Noord-Hollandse paddenwerkgroepen
Er zijn in Noord-Holland veel paddenwerkgroepen actief. Hun vrijwilligers plaatsen schermen langs wegen waar de padden in emmers worden opgevangen. Elke ochtend controleren zij de emmers en dragen de amfibieën naar de overkant van de weg. Waar emmers niet mogelijk zijn, worden ze ’s avonds in de schemering met de hand overgezet.

Alle soorten hulp welkom
Alle paddenwerkgroepen kunnen hulp goed gebruiken bij het ingraven van emmers, het herstellen van paddenschermen en tunnels en het overzetten van de padden. Wil jij jouw plaatselijke paddenwerkgroep helpen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep. Op www.padden.nu staan de contactgegevens van de werkgroepen. 

Reacties

Cookieinstellingen