Start pilot circulaire economie op bedrijventerreinen in IJmond

Foto: Businesspark IJmond

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied start, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, met een pilot circulaire economie op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond.

Het doel is om praktische kansen in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Niet vanuit idealisme, maar vanuit een economisch verdienmodel. Het Bestuursplatform heeft het bedrijf Cirkellab hiervoor de opdracht gegeven. De pilot start op Businesspark IJmond en Grote Hout in Velsen-Noord, vanwege de gemengde economische samenstelling en aanwezigheid van de maakindustrie op deze terreinen.

Van inventarisatie rest- en grondstoffen tot concrete businesscases
De pilot bestaat uit het inventariseren van de rest- en grondstofstromen van bedrijven op de terreinen. Inzicht in deze stromen zorgt ervoor dat er betere ‘matches’ gemaakt kunnen worden tussen bedrijven en geeft dus inzicht in de circulaire kansen. Een aantal succesvolle cases wordt uitgewerkt tot een businesscase zodat een ondernemer een gedegen afweging kan maken of hij of zij bereid is om deze – dikwijls eerst nog theoretische – circulaire kans verder te gaan ontwikkelen en implementeren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de benodigde investering en terugverdientijd, potentiële drempels als wet- en regelgeving en mogelijkheden tot cofinanciering.

Gedurende het traject worden tevens experts en andere relevante ketenpartners betrokken en om advies gevraagd. De mogelijke kansen in de Pijp Noord, de Pijp Zuid, Noordwijkermeerpolder en De Kagerweg in Beverwijk worden daarnaast ook meegenomen. De pilot wordt naar verwachting binnen een half jaar afgerond.

Circulaire blik biedt verrassende businesskansen
Cirkellab heeft al succesvolle cases lopen op bedrijventerreinen in bijvoorbeeld de regio Drechtsteden. ‘Circulaire kansen komen dikwijls uit onverwachte hoek’, legt Jeroen Put van Cirkellab uit. Zo hebben zij de technische en commerciële haalbaarheid onderzocht om van regenwater zogenaamd ‘demiwater’ te maken voor een bedrijf dat schoonmaakmiddelen maakt. Een échte win-win situatie waarbij het bedrijf voldoet aan de groeiende vraag van klanten naar duurzame oplossingen. Het regenwater gaat anders ‘verloren’, is milieuvriendelijker ten opzichte van geproduceerd demiwater en is ook nog eens een grondstof waar geen factuur voor betaald hoeft te worden.

IJmond
‘Ook in de IJmond gaan we samen met de bedrijven concreet aan de slag om business te creëren. Circulaire economie is dan ook niets anders dan economie. Wel vergt het een andere kijk op de bedrijfsvoering waarvoor wij graag de nodige handvaten bieden’, aldus Thirza Monster van Cirkellab.

Bestuursplatform
In dit platform zijn vertegenwoordigd; de gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, TATA Steel, Zeehaven IJmuiden, Rijkswaterstaat NWN, Havenbedrijf Amsterdam, het Rijk en de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie of meedoen?
Neem contact op met Thirza Monster via [email protected] of 06-28446512

Reacties