Participatieraden Beverwijk, Heemskerk en Velsen van start!

Foto: IJmond Samenwerking

In februari hebben de drie IJmond-gemeenten campagne gevoerd om betrokken inwoners te vinden voor een lokale participatieraad. In alle drie gemeenten hebben veel inwoners op de oproep gereageerd. Vandaag hebben de drie colleges de voorgedragen kandidaten benoemd. De participatieraden kunnen van start.

Wat doet de participatieraad?
De participatieraad is een groep vrijwilligers die samen met de gemeente gaat nadenken over manieren om inwoners te betrekken bij sociale vraagstukken en dat vervolgens ook in de praktijk brengen.
Wat is bijvoorbeeld de beste vorm om met cliënten te praten over hun ervaringen? Hoe komen we in contact met moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand? Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven?

De gemeenten willen goed gebruik maken van ideeën, adviezen en initiatieven van inwoners. De participatieraad ondersteunt daarbij.

Werving
De IJmond-gemeenten hebben gelijktijdig geworven via de plaatselijke weekbladen, de gemeentelijke websites, Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Dat heeft veel reacties opgeleverd. In maart zijn in alle drie gemeenten door onafhankelijke commissies gesprekken gevoerd met alle belangstellenden. De commissies waren onder de indruk van de bevlogenheid, betrokkenheid en het enthousiasme van de kandidaten. Ook is bij de samenstelling van de participatieraad gekeken naar een combinatie van mensen met verschillende ervaring, vaardigheden en netwerken. De commissies hebben nu een voordracht gedaan aan de colleges van B&W, die nu de leden van de participatieraden hebben benoemd.

Uit de startblokken
De colleges zijn verheugd dat er zoveel betrokken inwoners zijn die belangstelling hebben voor een plekje in de participatieraad. Zij gaan graag met de nieuwe participatieraden in gesprek om meer inwoners bij plannen te betrekken. En laten zich straks graag inspireren door adviezen en signalen van de participatieraad.

Diegenen die zich wel hadden aangemeld maar niet in de participatieraad zitting zullen nemen is gevraagd of zij willen meedenken met concrete plannen. Want dat is het uiteindelijke doel: zo veel mogelijk gebruik maken van kennis en kunde van inwoners. De participatieraden zullen zich nu gaan inwerken. Zij laten binnenkort ongetwijfeld van zich horen. In de Participatieraad van Beverwijk zijn benoemd:

 • Barbara Rietkamp
 • Trudy Vos – van Loon
 • Ankie Poen
 • Henny van der Leij
 • Frans van Overmeeren
 • Willem Paardekooper
 • Dion Offringa
 • Leen Wieringa
 • Cees Hamers
 • Ronald Brantjes
 • Bart van Wijck.

In de Participatieraad van Heemskerk zijn benoemd:

 • Cobie Metten
 • Joris Jansbeken
 • Henk Engel
 • Johan Rotteveel
 • John Westerduin
 • Erika van de Bilt
 • Linda de Vries
 • Marianne Dispa
 • Harry Wagendorp

In de Participatieraad van Velsen zijn benoemd:

 • Marc Bekkers
 • Suzanna Blanken
 • Rineke Geschiere
 • Daniëlle de Haan
 • Tine Leewens – Bouwman
 • Milan Plug
 • Sandra Scheffer
 • Dorine Vermeulen
 • Frank Vos
 • Guus Wardenaar
 • Wil Zijlstra
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen