Nieuwe start midgetgolfbaan aan Vrijburglaan in Heemskerk

Foto: SIG

De midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan in Heemskerk gaat per 1 mei weer open. Stichting SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking, neemt per deze datum beheer en exploitatie over.

Het gaat bij de herstart van de midgetgolfbaan om een samenwerkingsproject tussen Stichting ADV en Stichting SIG. Stichting ADV, die zich ten doel stelt kleine, maatschappelijk georiënteerde werkplekken voor mensen met een beperking te ontwikkelen, is eigenaar van de midgetgolfbaan in Heemskerk.

Cliënten van de dagbesteding van de SIG zullen alle beheerswerkzaamheden op het midgetgolfpark gaan uitvoeren, zoals ontvangst, uitgifte van materialen, horeca en onderhoud. Voor de SIG, die streeft naar zinvolle, kleinschalige en maatschappelijk gerelateerde dagbesteding, is het beheer van de midgetgolfbaan door cliënten een mooie aanvulling op het al zeer gevarieerde dagbestedingsaanbod.

Midgetgolfpark komende tijd opgeknapt
De komende tijd zal het lommerrijke midgetgolfpark door cliënten van de SIG worden opgeknapt. De diverse banen en paden zijn al op orde, het ‘huisje’ op het park krijgt een andere indeling, om voldoende ruimte te creëren voor materialen, medewerkers en horeca-uitgifte, en het terras wordt gerenoveerd. De cliënten van de SIG krijgen bij hun werkzaamheden professionele ondersteuning.

Voorlopig geopend op werkdagen
In eerste instantie gaat de midgetgolfbaan open op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur. Bijzondere doelgroepen zijn kinderen (kinderpartijtjes) en ouderen (ontmoeting), voor wie koffie, thee en ijsjes verkrijgbaar zijn. Op de iets langere termijn gaat de midgetgolfbaan ook in de weekenden open en wordt de horeca uitgebreid.

Opening
De officiële opening wordt op een nader te bepalen datum in juni door wethouder Cees Beentjes verricht.

Reacties