Live te volgen: Kauwen en torenvalken strijden om nestplek

Foto: Tata Steel

Sinds afgelopen donderdag kunnen natuurliefhebbers genieten van live natuurbeelden vanaf het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Er zijn beelden vanuit de nestlocatie waar vorig jaar torenvalken met succes hebben gebroed. Dat de natuur zich niet laat sturen, blijkt wel uit het feit dat de torenvalken enkele weken geleden tot de verrassende ontdekking kwamen dat ‘hun’ plek door een koppel kauwen was ‘gekraakt’. Wie er uiteindelijk op deze locatie gaat broeden, zal de komende tijd duidelijk worden.

De andere twee webcams staan bij een sloot op het noordelijk deel van het terrein van het staalbedrijf. Deze waterpartij trekt veel insecten en vogels, waaronder de felgekleurde ijsvogel, die vlakbij broedt.

Klik HIER voor de live natuurbeelden.

Veel natuur op terrein staalbedrijf
Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel bijzondere natuur voor. Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden: “We zijn trots op de waardevolle natuur op ons terrein. Via deze webcams willen we iedereen daarvan laten meegenieten”. De biotopen bij het staalbedrijf omvatten onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis.

Reacties

Cookieinstellingen