Jaarstukken en Voorjaarsnota aangenomen

Foto: Wim Meijer Fotografie

Vlak voor de vakantie heeft de Gemeenteraad van Beverwijk de jaarrekening en de voorjaarsnota behandeld. Tijdens de algemene beschouwingen haalden de raadsfracties diverse onderwerpen aan, zoals samenwerking binnen de raad, parkeren en de dekking bij voorstellen vanuit het college.

Terug- en vooruitkijken”
Dat begon met de VVD. Heinink gaf hierover aan nog een keer “terug te kijken met de jaarstukken, maar ook vooruit. We zijn benieuwd naar de toekomstplannen in het collegeprogramma.” Hij zag genoeg uitdagingen voor de stad, en kansen voor de ondernemers.

Verder bouwen aan Beverwijk wil ook de PvdA-fractie. Dorenbos zei hierover: “we stellen ons proactief op om zoveel mogelijk te bereiken voor onze inwoners.” Zorgen had ze wel over grote projecten. “Ze kennen vaak grote financiële overschrijdingen. Dat kan anders.” Voor Van Popta (GroenLinks) was de begrotingsbalans een belangrijk item om aan te halen. “Het zou mooi zijn als het college met een begroting komt met een plus. Zodat we meer kunnen doen.”

Samenwerking
De fractie van Samen Beverwijk greep de gelegenheid aan om te benadrukken hoe belangrijk de samenwerking binnen de raad is. “Maar ook in IJmondverband, denk bijvoorbeeld aan de A8-A9 discussie.” Hij hintte verder ook op nieuwe vormen van inspraak die zouden kunnen werken voor Beverwijk. “Een Huis van de Buurt, zo je wilt,” zei Hazeveld op dit punt, doelend op mogelijkheden voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. “Zet de buurt centraal.” Samenwerken en het betrekken van inwoners blijft een aandachtspunt, gaf Makbouli (D66) aan. “Dat mag de inwoner ook van de gemeente verwachten en zal zeker iets van de organisatie vragen. Hetzelfde geldt voor veiligheid, daar werken we nu aan.”

“Details in collegeprogramma”
Uiterwijk (Vrij!Beverwijk) benoemde een pijnpunt voor haar fractie. “De rekening kent een tekort van zes ton, de voorjaarsnota kent geen financiële onderbouwing.” Ze gaf aan een gedetailleerd collegeprogramma met smart af te wachten. Die uitwerking kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren, meende Tabak (CDA). “Geld is namelijk niet onbelangrijk als je goed wilt besturen.” Ook in de discussie over het parkeren. “Gratis parkeren bestaat wat dat betreft niet,” zei Tabak. Om nog bij het parkeren te blijven: Bilars (Gemeentebelangen) vroeg nog extra aandacht voor handhaving op dit punt. Volgens haar liggen daar nog kansen.

Na beraadslaging bleek de raad unaniem voor de jaarrekening te zijn. De Voorjaarsnota werd, met de stemmen van de fracties van Vrij!Beverwijk en Samen Beverwijk tegen, eveneens aangenomen.

Reacties