Duurzaamheidsproject Kagerweg Energiepositief maakt kans op Plabeka-bokaal

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het project Kagerweg Energiepositief, waarbij ondernemers de kans wordt geboden om gezamenlijk hun panden en bedrijventerrein kostenneutraal, grootschalig en flexibel te verduurzamen, is in de race voor de Plabeka-bokaal.

(foto’s: Wim Meijer Fotografie)

De Plabeka-bokaal (Plabeka staat voor Platform Bedrijven en Kantoren) is een erkenning voor uitzonderlijke herstructureringsprojecten in werkgebieden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Een nieuwe werkwijze die door GreenBiz IJmond is uitgerold, heeft op het terrein inmiddels geleid tot een besparing van 162.000 kW, wat gelijk staat aan 85.000 kg minder CO2-uitstoot.Nominatie
Het project is met twee andere projecten over in de race voor de bokaal in de categorie duurzaamheid. De criteria omvatten het innovatieve karakter van het project, de behaalde resultaten, de manier van gezamenlijk aanpakken en hoe de voorbeeldfunctie voor anderen wordt ingevuld.

“GreenBiz Beverwijk was een initiatief van vier ondernemers, waarbij Omgevingsdienst IJmond als overheid faciliteert in de praktische zaken. Deze samenwerking is al zeven jaar ijzersterk en zo hebben we GreenBiz ook kunnen uitrollen naar andere IJmond-gemeenten. Dat staat nu ook voor de werkwijze Kagerweg Energiepositief op stapel: De Pijp Energiepositief gaat binnenkort van start,” aldus Erna Hilbers, projectleider GreenBiz IJmond.Plabeka
Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich op het reduceren van de structurele leegstand van werklocaties in de MRA. Binnen het platform werken gemeenten, provincies en ondernemers samen. Vrijdag 19 oktober worden tijdens het congres van de MRA voor de tweede keer de Plabeka-bokalen uitgereikt. In drie categorieën – duurzaamheid, georganiseerd beheer en transformatie met behoud van bedrijvigheid van de werklocatie – zijn in totaal negen werklocaties genomineerd.

Reacties