Afspraken over sociale huurwoningen in Beverwijk en Heemskerk

Foto: Gemeente Beverwijk/Heemskerk

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben voor 2019 prestatieafspraken gemaakt met Woonopmaat, Pré Wonen en de huurdersorganisaties.

De belangrijkste afspraken gaan over het verbeteren van bestaande woningen, het ontwikkelen van nieuwe woningen, duurzaamheid, doorstroming van ouderen en de leefbaarheid in de wijken.

Verbeteren bestaande en ontwikkelen nieuwe woningen
In Beverwijk en Heemskerk werken de woningcorporaties op verschillende plekken  aan de verbetering van sociale huurwoningen. Ook zijn er  plannen voor nieuwe sociale huurwoningen. De gemeenten gaan in 2019 met de corporaties een samenwerking aan voor nieuwe ontwikkellocaties voor de periode tot 2030. In 2019 werken zij verder uit hoeveel sociale huurwoningen op deze locaties nodig zijn en voor welke groepen zij deze woningen gaan bouwen.

Werken aan gasloze en CO2 -neutrale woningen
De gemeenten en woningcorporaties moeten de woningen zo  verduurzamen dat de woningen in 2050 gemiddeld CO2-neutraal zijn. Ook moeten de woningen gasvrij worden gemaakt. In 2019 wordt een plan uitgewerkt (routekaart)  om te bepalen welke wijken en woningen als eerste aan de beurt zijn en op welke manier dat dan moet. In de tussentijd gaan woningcorporaties door met maatregelen zoals het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen.

Proef bevorderen doorstroming ouderen naar passende woningen
In 2019 wordt deze proef nader uitgewerkt. Het is belangrijk dat ouderen die in een minder geschikte woning wonen te helpen zodat zij kunnen verhuizen naar een betere woning voor hen. Eén manier zou kunnen zijn om ouderen voorrang te geven op een geschikte sociale huurwoning. Een grote woningen die vervolgens vrij komt kan dan bijvoorbeeld weer worden toegewezen aan een gezin.

Zorgen voor goede leefbaarheid in wijken
Steeds meer mensen die zorg nodig hebben moeten zelfstandig wonen. Zij kunnen niet meer in een instelling wonen, omdat de regering de financiering van zorginstellingen heeft aangepast. Een groot deel van deze groep blijft langer in een sociale huurwoning wonen of komt hierin terecht nadat zij een zorginstelling hebben verlaten. Naast personen met fysieke beperkingen betreft het ook personen die zorg en begeleiding nodig hebben in verband met psychische problematiek. In wijken met veel sociale huurwoningen is  te merken dat dit de leefbaarheid kan beïnvloeden. De gemeenten en corporaties maken zich zorgen hierover. In 2019 gaan zij onderzoeken hoe de leefbaarheid in de wijken op peil kan blijven. Hierbij kan je denken aan beter passende woonvormen en de plek in de woonbuurt voor mensen die zorg nodig hebben.

Reacties