Tolweg Heemskerk een jaar lang dicht

Foto: Gemeente Heemskerk

Vanaf maandag 7 januari wordt de Tolweg in Heemskerk tussen De Baandert en de Hoflaan / Gerrit van Assendelftstraat een jaar lang afgesloten.

De afsluiting is een gevolg van het feit dat de flats aan de Debora Bakelaan worden gesloopt en het hele gebied wordt opnieuw ingericht. Er komen drie woongebouwen terug met een moderne uitstraling, groen en water krijgen veel ruimte.

Veiliger
Verder wordt erop ingezet om de Tolweg veiliger te maken. Er komen meer veilige oversteekplaatsen van de Slotheerenbuurt naar Park Assumburg en er komen gescheiden, smallere rijbanen met een brede tussenstrook (zes meter),  waardoor automobilisten langzamer gaan rijden op de Tolweg.

(artist impression van nieuwe situatie)

Leiding- en kabelwerk
Tegelijk met het opnieuw inrichten van de weg wordt veel leiding- en kabelwerk uitgevoerd. Zo gaat PWN werken aan de transportwaterleiding en verschillende kabelbedrijven gaan de grond in om werkzaamheden uit te voeren. Ook worden op een aantal plaatsen nieuwe duikers geplaatst om de waterhuishouding te verbeteren.

Adviesroutes voor het autoverkeer
Om het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen, zijn er adviesroutes aangegeven. Zie hieronder:

 • Komt u uit het zuiden (Velsen, Beverwijk) en wilt u naar Uitgeest/De Kleis of Castricum?
  De adviesroute is via de A9, afrit 10 Castricum. Vanaf daar rijdt u via de Provinciale Weg (N203) naar Uitgeest/De Kleis.
 • Komt u vanuit het noorden (Uitgeest, Castricum, Alkmaar) en wilt u naar de wijken Zuidbroek – Oosterwijk in Heemskerk of naar Beverwijk?
  De adviesroute is via de A9, afrit 8 Bazaar. Vanaf daar rijdt u via de Noorderweg, de Meerlanden, de Laan van Broekpolder of de Laan der Nederlanden.
 • U bent in Heemskerk?
  In Heemskerk is de adviesroute De Baandert – Mozartstraat – Jonkheer Geverslaan – Jan Ligthartstraat. Het centrum van Heemskerk is bereikbaar via De Baandert – Maerelaan.
 • Adviesroutes fietsers
  Fietsers richting Beverwijk worden omgeleid via De Baandert – Jan van Kuikweg – Gerrit van Assendelftstraat. Fietsers richting Uitgeest volgen de omleiding via de Gerrit van Assendelftstraat en de Jan van Kuikweg.
 • Bereikbaarheid kasteel Assumburg/kasteeltuin
  Kasteel Assumburg en de kasteeltuin blijven tijdens de afsluiting van de Tolweg bereikbaar via rijplaten. Ook de manege blijft bereikbaar.
 • Bereikbaarheid woningen Tolweg
  Alle woningen en belanghebbenden langs de Tolweg blijven bereikbaar tijdens de afsluiting.

Veiligheid
Om het werk veilig en zo snel mogelijk uit te kunnen voeren is het nodig om de Tolweg helemaal af te sluiten. Één rijstrook van de weg tijdens de werkzaamheden openhouden, is niet mogelijk omdat de veiligheid dan niet voldoende gewaarborgd is. Ook gaan de werkzaamheden dan langer duren dan het jaar dat nu is gepland. Om het verkeer in goede banen te leiden worden adviesroutes ingesteld. De adviesroutes zijn getoetst door een extern verkeersbureau. Uit deze toetsing blijkt dat deze adviesroutes de meeste gunstige routes zijn voor doorstroming van het verkeer.

Extra maatregelen
De adviesroutes kunnen niet voorkomen dat tijdens de afsluiting van de Tolweg knelpunten ontstaan op een aantal plekken in Heemskerk, vooral tijdens de ochtend- en de avondspits. Een van de extra maatregelen is het opnieuw afstellen van de verkeerslichten op een aantal kruispunten. Dit zijn de verkeerslichten op de kruispunten Tolweg – Communicatieweg – De Baandert én Tolweg – Gerrit van Assendelftstraat – Hoflaan. De verwachting is dat de eerste weken van de afsluiting de overlast voor het verkeer het hevigst zal zijn. De gemeente gaat zorgvuldig monitoren of de verkeerslichten op de kruispunten goed zijn ingesteld of extra aanpassing nodig is. Na de eerste weken is de ervaring dat automobilisten gewend zijn aan de nieuwe situatie.

De adviesroutes worden goed aangegeven door middel van bebording en verwijzingen. We zullen blijven communiceren dat verkeer vooral gebruik moet maken van de aangegeven adviesroutes. Navigatiesystemen geven ook vaak alternatieve routes aan; hier hebben we geen invloed op. De Jan van Kuikweg is niet opgenomen in de adviesroutes, maar we verwachten dat veel mensen die bekend zijn in Heemskerk, voor deze weg zullen kiezen. De Jan van Kuikweg krijgt dus met veel extra verkeer te maken.

Klik HIER voor meer vragen en antwoorden over de afsluiting van de Tolweg.

Reacties