Dijken sluizencomplex onvoldoende voor toekomstige zeespiegelstijging

Foto: Gemeente Velsen - FB

Rijkswaterstaat organiseert op dinsdag 8 januari 2019 een informatiebijeenkomst over een versterking van de dijken op het sluizencomplex in IJmuiden.

De dijken beschermen het achterland tegen overstromingen. Om het achterland ook in de toekomst te behoeden voor overstromingen is het nodig om de dijken van het sluizencomplex in IJmuiden te versterken.

Onvoldoende hoog
Onderzoek heeft aangetoond dat steenbekleding van de dijken op het sluizencomplex niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. Ook de hoogte is onvoldoende gelet op toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven. Het dijkversterkingsproject is in 2017 begonnen met een zogeheten verkenning naar de beste oplossing voor de dijkversterking. Na afronding van de verkenningsfase is afgelopen zomer de planuitwerking gestart. De realisatie van de dijkversterking staat gepland in de periode 2020-2024.

Toelichting project
De informatiebijeenkomst vindt plaats in Hotel & Restaurant Augusta, Oranjestraat 98, IJmuiden van 19.00 tot 21.30 uur. Rijkswaterstaat zal tijdens deze bijeenkomst een toelichting geven op het project, de resultaten en de planning. Om 19.30 uur is er een centrale presentatie. Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen en een reactie geven op het ontwerp en het projectplan waterwet.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterking op het sluizencomplex is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Rijkswaterstaat en de waterschappen voeren in het HWBP maatregelen uit om de primaire waterkeringen in Nederland aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het HWBP is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Reacties