Beverwijkers weten Breestraat weer te vinden 

Foto: Wim Meijer Fotografie

De Beverwijkers lijken zich weer thuis te voelen in het nieuwe stadscentrum van Beverwijk en komen weer vaker en langer shoppen in de Breestraat. Dit blijkt het het  Koopstromenonderzoek (KSO) 2018, dat hetzelfde beeld laat zien als de Evaluatie Herinrichting Breestraat:

Opmerkelijke feiten uit het KSO 2018: de verblijfsduur van bezoekers aan het centrum van Beverwijk is toegenomen door de combinatie van winkels en horeca; de bovenlokale aantrekkingskracht is groot; in de categorie niet-dagelijkse boodschappen is zowel de omzet als het aantal bezoekers toegenomen; ten opzichte van het KSO 2016 is de waardering van het Beverwijkse stadscentrum gestegen naar 7,5.

Op woensdag 30 januari 2019 is in Utrecht het rapport Randstad Koopstromenonderzoek 2018 gepresenteerd. Het KSO is in 2018 gehouden, het vorige onderzoek dateert uit 2016. Het brengt het consumentengedrag in beeld door antwoord te geven op vragen als waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen en waar ze hun kleding of nieuwe smartphone kopen. De informatie uit het KSO biedt een solide basis om lokaal en regionaal goede keuzes in het winkellandschap te maken en onderling af te stemmen.

Enquête Breestraat: bezoekers en ondernemers tevreden over nieuwe inrichting
In november 2018 heeft de gemeente een enquête gehouden onder bezoekers, bewoners en ondernemers over de nieuwe inrichting van de Breestraat. Het oordeel is zeer positief: de Breestraat scoort gemiddeld een 7,2.

Met name de bomen, plantvakken en bestrating krijgen een hoge waardering. Minder tevreden is men over de parkeerplekken voor auto’s en fietsen. De eerste zijn bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg aangegeven. Er zijn te weinig fietsrekken, vindt men, en soms belemmeren de fietsparkeervakken de loop naar de zijstraten.

Alle opmerkingen uit de enquête zijn gebundeld. De gemeente gaat in de komende periode kijken wat er aan de verbeterpunten gedaan kan worden. Een van de punten die direct aangepakt wordt, is de klacht dat het plantvak in de Breestraat bij de Begijnenstraat te groot is. De gemeente neemt deze klacht serieus. Deze week  wordt ter hoogte van de Etos een doorgang aangebracht.

Reacties