Vrijwilligers in gele en oranje hesjes ingezet tijdens paddentrek

Foto: Pixabay

Landschap Noord-Holland zoekt vrijwilligers om te helpen bij het ‘overzetten’ van padden tijden de circa 6 weken durende paddentrek

Binnenkort kan men ‘s avonds en ‘s morgens vroeg langs de weg weer mensen in gele of oranje hesjes tegen komen. Het zijn vrijwilligers die er alles aan doen om in de komende periode van circa 6 weken padden, salamanders en kikkers te helpen om veilig van hun overwinteringsplek in duin of bos naar hun voortplantingsgebied te komen, meestal een plas of sloot in de polder.

Het is weliswaar nog vroeg in het voorjaar, maar door het zachte weer lijkt de paddentrek alweer voorzichtig op gang te komen.Meer dan 20.000 amfibieën handmatig overgezet
Op veel plaatsen zijn tunnels aangelegd om de dieren veilig de weg te laten passeren. Maar daar waar geen tunnels zijn, staat gaas en zijn  emmers ingegraven om de padden op te vangen. Vrijwilligers legen de emmers ’s morgens aan de andere kant van de weg bij een plas of sloot. Waar geen gaas geplaatst kan worden, speuren vrijwilligers het wegdek af en rapen ze de padden van de weg om ze veilig over te zetten. Al dit werk scheelt duizenden platgereden amfibieën. In 2018 werden zo 21.037 amfibieën handmatig overgezet door 270 vrijwilligers. Desondanks waren er toch 930 verkeersslachtoffers te betreuren.Wegafzetting soms nodig
Op sommige plekken wordt de weg tijdens de paddentrek afgezet door een slagboom dit is alleen in de avond en nacht. De trek kan elk moment beginnen, de temperatuur en luchtvochtigheid spelen hierbij een cruciale rol. Veel dieren gaan op pad bij een avond- en nachttemperatuur van boven de 6 graden en een beetje regen.

Het overzetten is niet het enige dat de paddenbeschermers doen. Ook het controleren van straatkolken op padden kan een taak zijn. Veel padden komen in de straatkolk terecht bij wegen met stoepranden, als een pad uit een tuin naar een tuin met een vijver loopt.

(foto: Henk van Bruggen)

Padden hebben extra hulp nodig. Wie helpt?
Wilt u zich ook voor ongeveer 6 weken inzetten voor de padden en helpen bij hun trek? Neem dan contact op met de plaatselijke paddenwerkgroep, er is plaats voor vrijwilligers die ’s avonds of in de ochtend helpen bij het overzetten van de padden. Ook mensen die willen helpen met het ingraven van het gaas en emmers of de paddenschermen willen onderhouden en repareren zijn van harte welkom.

Meer weten over het fenomeen van de paddentrek? Kijk dan op www.padden.nu. Hier staan ook de contactgegevens van de Paddenwerkgroepen in Noord-Holland.